Chemsys 502 – Pöördosmoosi seadmete membraanide konserveerimine

Toote kirjeldus

Chemsys 502 on kontsentreeritud keemiline produkt toiduainete klassi pöördosmoosi seadmete membraanide konserveerimiseks miinuskraadide tingimustes. Reagent steriliseerib ja desinfitseerib membraane säilitades nende omadused seadme pikaajalise seiskumise ning transportimise korral.

Kasutusala

Pöördosmoosi seadmete (PÖS) ekspluateerimise käigus kujunevad mikroorganismide kasvu ja nende paljunemise jaoks küllaltki soodsad tingimused, kuna siin on bakterite jaoks olemas bakterite filtreerimine, toitev keskkond anorgaaniliste soolade näol, orgaanilised lisandid ja muud bioloogilised kooslused. Membraanide struktuur ise on veeorganismidele toitekeskkonnaks. PÖS-de ekspluateerimisel mikrobioloogilised kasvud takistavad filtreerimist, suurendavad survelangu ning vähendavad seadmede tootlikkust ja demineraliseeritud vee kvaliteeti. Lisaks sellele seiskumine võib kutsuda esile membraanide struktuuride kahjustuse. See viib membraanid rivist välja ning tulemuseks on nende kallihinnaline väljavahetamise vajadus.

Chemsys 502 on toode, mida kasutatakse seadme pikaajalise seiskumise ning transportimise perioodidel.

Chemsys 502 soovitatakse võtta kasutusele konservandina membraanide alahoidmisel ja transportimisel miinuskraadide korral (toote külmumisel moodustuvad pehmed kristallid, millised ei kahjusta membraane mehaanilisel teel).

Chemsys 502 kindlustavad PÖS-de nõuetekohase säilimise ja transportimise.

Toote eelised

 • Kõlblik kõikidele membraanide tüübile;

 • On lubatud kasutada PÖS-des joogivee tootmisel;

 • Membraanide stabiilne ja kindel konservant;

 • Omab madalat külmumise temperatuuri;

 • Kasutuse mugavus, ei vaja lahjendamist.

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: ärvitu vedelik

 • Aktiivained: Bisulfiit, polüglükool

 • Tihedus (20 oC juures): 1,05 ± 0,05 g/cm3

 • pH (20 oC juures): 3,5 ± 0,5
 • Külmumise punkt: -4 oC (formeeruvad pehmed kristallid)

 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused kasutamiseks

Chemsys 502 on kasutamiseks valmis toode, mis ei vaja lahjendamist. Täitmist toimetatakse spetsiaalse mahuti-( polüpropüleen, klaaskiud), tsirkulatsiooni pumba- ja sulgemisarmatuuri abil.

Pikaajalisel hoidmisel on vaja kord kuus kontrollida lahuse pH-d ja lahuse hägusust. Kui lahus on puhas ning läbipaistev, pH ei ületa 3, on soovitav vahetada lahust kord 6 kuu jooksul.

Pakend ja käsitlemine

Chemsys 502 pakendatakse plastmassist kanistritesse mahtuvusega 20 ltr (20 kg), 60 ltr (60 kg), 200 ltr (200 kg).

Chemsys 502 toodet võib säilitada tavalistes ladudes temperatuuridel -3oC kuni 45oC.

Chemsys 502 säilitab enda omadused hermeetiliselt suletud pakendis minimaalselt kahe aasta kestel. Pärast pakendi avamist toodet peab saama ära kasutada 4 nädala jooksul.

Üksikasjalik informatsioon toote säilitamise ja tema käsitlemise kohta on äratoodud Toote Ohutuse Sertifikaadis.