Chemsys 540 – Pöördosmoosi seadmete membraanide leeliselise läbipesu kontsentraat

Toote kirjeldus

Chemsys 540 on leeliseliste polüfosfaatide ja polümeeride baasil loodud kontsentreeritud keemiline produkt.

Kasutusala

Pöördosmoosi seadmete ekspluatatsiooni isegi normaalsel režiimil membraanid võivad ummistuda ning kaotada osaliselt enda toimimise omadused, milletõttu väheneb seadmete tootlikkus ja samuti halveneb demineraliseeritud vee kvaliteet. Põhjuseks võivad olla bioloogilised kooslused, kolloidsed osakesed, vees mittelahustunud orgaanilised ühendid.

Chemsys 540 on leeliseline kontsentraat membraanide puhastamiseks bioprotsessidest , kolloididest, õlidest ning bakteritest põhjustatud orgaanilistest saastast.

Chemsys 540 puhastab polüamiidsete ja atsetaattselluloidsete membraanide poorid, millega taastatakse nende esialgse tootlikkuse. Reagent kindlustab pöördosmoosi seadmete pikaealise töövõime ja vähendab seadmete teeninduskulusid.

Toote eelised

 • Sobib kõikide membraanide tüübile

 • On lubatud kasutada joogivett tootvates seadmetes

 • On stabiilne ning efektiivne enamike orgaaniliste saastainete kõrvaldamiseks

 • Õigeaegselt läbiviidud läbipesud võimaldavad pikendada membraanide ekspluateerimise kestust

 • Minimaalsed toksikoloogilised karakteristikud

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: Valkjas vedelik

 • Aktiivained: Polüfosfaadid, polümeerid

 • Tihedus (20 oC juures): 1,12 ± 0,05 g/cm3

 • pH (20 oC juures): > 12,5 ± 0,5
 • Külmumise punkt: 1 oC

 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused toote kasutamiseks

Läbipesu vajaduseks on seadme tootlikkuse vähenemine 10% võrra ning survelangu suurenemine seadme sisendi ja väljundi vahel enam kui 15% võrra. Chemsys 540 on kontsentreeritud toode, mida on tarvis lahjendada veega suhtes 1 : 20. Läbipesu toimetatakse spetsiaalse mahuti- (polüpropüleen, klaaskiud), korrosiooni suhtes inertse tsirkulatsioonipumba- ning sulgemise armatuuri abil. Pesemislahus tsirkuleerib 20 min kuni 2 tunni kestel. Lahuse temperatuur ei tohi ületada 40 °C.

Pesemislahuse desinfitseerimise võime suurendamiseks ning samuti bioloogilise kasvu madaldamiseks võib lisada bisulfiidipõhist produkti Chemsys 501 arvestusega 1 kg iga pesemislahuse 60 liitri kohta.

Toote pakendamine ja käsitlemine

Chemsys 540 pakendatakse plastmassist kanistritesse mahtuvusega 20 liitrit (22 kg), 60 liitrit (66 kg), 200 liitrit (220 kg).

Chemsys 540 tuleb alal hoida tavalistes laoruumides normaalse niiskusega ja hea ventilatsiooniga, õhutemperatuuriga 5-30 oC tingimustes.

Chemsys 540 säilitab enda omadused hermeetiliselt suletud pakendis minimaalselt kahe aasta kestel. Pärast pakendi avamist toodet peab saama ära kasutada 4 nädala jooksul.

Üksikasjalik informatsioon toote säilitamise ja tema käsitlemise kohta on äratoodud Toote Ohutuse Sertifikaadis.