Chemsys 303 – Katkakivi-ja korrosiooni inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 303 on kasutatav soojusvahetite- ning jahutussüsteemide tööpindade kaitsmiseks orgaanilise ning anorgaanilise päritoluga setete ebasoovitava toime eest, samuti süsteemide puhastamiseks juba varem väljasadestunud setteist.

Chemsys 303 on samuti kasutatav süsteemide puhastamiseks ja määrdeainetest vabanemiseks süsteemide töösse rakendamise perioodil.

Kasutusalad

Chemsys 303 toote baasiks on fosfonaadid, metallidele aktiivtoimet pärssiv agent ning kõrge efektiivsusega hajutusaine. Produkt omab erilist efektiivsust siis, kui seda rakendatakse tööstuslikes süsteemides järgmiste protsesside kontrollimiseks:

 • leeliseline katlakivi formeerumine;

 • saastamine metallide oksüüdidega;

 • Hoiab ära galvaanilise korrosiooni ja punktkorrosiooni teket süsteemides, mille materjalid sisaldavad erinevaid metalle

 • kaltsiumsulfaatidel põhinev katlakivi;

 • orgaaniline saastamine.

Eelised

Chemsys 303 efektiivselt kõrvaldab mitmesuguseid orgaanilisi ja anorgaanilisi setteid metallipindadelt. Puhastamise protsessi kiirendavad tööpindadega kontakteerumist soodustavad kemikaalid. Erikomponendid kaitsevad metallpindasid katlakivi formeerumisest ning korrosioonist.

Chemsys 303 vees lahustatud puhastuse kemikaal ei ole plahvatus- ega tuleohtlik, ei toimi kahjustavalt bioloogilistele moodustistele.

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: kollakas vedelik

 • Aktiivained: fosfonaadid, polüfosfaadid, dispersandid

 • Tihedus (20 o C juures): 1.2±0.05

 • pH: > 9,5

 • Külmumise punkt: -5 o C

 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Doseerimine ja selle juhtimine

Chemsys 303 reagenti saab kasutada nii kontsentreeritult kui ka vees lahustatud kujul. Produkti võib lisada süsteemi dosaatorpumba abil. Seda saab teha ka roostevabaterasest süsteemides. Korrosiooniprotsessi ja katlakivi formeerumise protsessi asjaolude määramise seisukohalt on otstarbekas Chemsys 303 doosi suurus 30-80 g/m3 kohta.

Katlakivi moodustamise kontrolli teostatakse vee üldkareduse- ning fosfaatide sisalduse määramisega, samuti visuaalselt. Fosfaatide kontsentratsiooni hoitakse tasemel 2-10 mg/l PO43-.

Toote pakendamine ja käsitlemine

Chemsys 303 pakendatakse 20 ltr. (21 kg), 60 ltr. (63 kg), 200 ltr (210 kg) plastikkannudesse või 1000 kg mahutitesse.

Chemsys 303 säilitab enda omadused suletud pakendis ühe aasta kestel. Säilitada hermeetilistes mahutites, vältida kontakteerumist leelistega ning teiste tugevate oksüdeerijatega. Ei tohi lasta ära külmuda.

Chemsys 303 omab ärritavat toimet. Vastavalt ohutu käsitlemise eeskirjadele töös tootega peab kasutama kaitseprille, kaitsekindaid ja kitlit. Silmadesse või nahale sattumise korral on vajalik koheselt pesta suurema hulga veega ning pöörduda vajadusel arsti poole.

Enim detailse informatsiooni saamiseks lugege materjali ohutu käsitlemise eeskirja ning ladustamise nõudeid