Chemsys 535 – Pöördosmoosi seadmete membraanide happelise läbipesu kontsentraat

Toote kirjeldus

Chemsys 535 on orgaaniliste hapete baasil sünteesitud kontsentreeritud produkt.

Kasutusala

Pöördosmoosi seadmete isegi normaalsel ekspluateerimise režiimil membraanid võivad ummistuda, milletõttu väheneb seadmete tootlikkus ja langeb demineraliseeritud vee kvaliteet. Seda põhjustavad mittelahustuvad mineraalsed soolad, katlakivi formeerivad elemendid, bioloogilisd kooslused, kolloidsed osakesed, mittelahustunud orgaanilised ühendid.

Chemsys 535 on happeline kontsentraat, mida kasutatakse membraanide puhastamiseks kaltsiumisulfaatide- ja kaltsiumikarbonaatide-, baariumi-, strontsiumi- ja rauasetetest põhjustatud anorgaanilistest setetest.

Chemsys 535 puhastab polüamiidsete ja atsetaattselluloidsete membraanide poorid, millega taastatakse nende töövõime, elastsus ja kõrge tootlikkus. Reagent kindlustab pöördosmoosi seadmete töö pikaealisuse ning vähendab nende teenindamise kulusid.

Toote eelised

 • Kasutatakse kõikide membraanide tüübi jaoks

 • On lubatud kasutada joogivett tootvates seadmetes

 • Enamiku anorgaanilise päritoluga saastete stabiilne ning efektiivne puhastusaine

 • Õigeaegsed läbipesud võimaldavad pikendada membraanide tööiga

 • Minimaalsed toksikoloogilised karakteristikud

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: Värvitu kuni helekollase värvusega vedelik

 • Aktiivained: Orgaanilised happed

 • Tihedus (20 oC juures): 1,10 ± 0,05 g/cm3

 • pH (20 oC juures): > 0,6 ± 0,5

 • Külmumise punkt: Ei ületa -15 oC
 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused kasutamiseks

Läbipesu vajaduseks on seadme tootlikkuse vähenemine 10% võrra ning survelangu suurenemine seadme sisendi ja väljundi vahel enam kui 15% võrra. Chemsys 535 on kontsentreeritud toode, mida on tarvis lahjendada veega suhtes 1 : 10. Läbipesu toimetatakse spetsiaalse mahuti- (polüpropüleen, klaaskiud), korrosiooni suhtes inertse tsirkulatsioonipumba- ning sulgemise armatuuri abil. Pesemislahus tsirkuleerib 20 min kuni 2 tunni kestel. Lahuse temperatuur ei tohi ületada 40 oC.

Võib osutuda vajalikuks enne happelist läbipesu leeliseline läbipesu teostamine kontsentraadiga Chemsys 540.

Pakendamine ja käsitlemine

Chemsys 535 pakendatakse plastmassist kanistritesse mahtuvusega 20 liitrit (22 kg), 60 liitrit (66 kg), 200 liitrit (220 kg).

Chemsys 535 tuleb alal hoida tavalistes laoruumides normaalse niiskusega ja hea ventilatsiooniga, õhutemperatuuriga 5-30 oC tingimustes.

Chemsys 535 säilitab enda omadused hermeetiliselt suletud pakendis minimaalselt kahe aasta kestel. Pärast pakendi avamist toodet peab saama ära kasutada 4 nädala jooksul.

Üksikasjalik informatsioon toote säilitamise ja tema käsitlemise kohta on äratoodud Toote Ohutuse Sertifikaadis.