Chemsys 263 – Vesijahutustsükli töötlemine Mikrobiotsüüd

Toote kirjeldus

Chemsys 263 on amooniumi soolade baasil loodud mikrobiotsüüd. Chemsys 263 abil on võimalik kontrollida bakterite, vetikate ja muude organismide kasvamist gradiirides ning teistes kommertsiaalsetes ja tööstuslikes vesijahutussüsteemide osades. Mikrobiotsüüd Chemsys 263 on kasutuses industriaalse toorvee tagavara- ning protsessimahutites.

Kasutusala

Chemsys 263 reagent on biotsüüdsete, fungitsüüdsete ja algetsüüdsete omadustega, ja need omadused võimaldavad kasutada teda soojusvahetite , veemahutite ning teiste veesüsteemide seadmete puhastamiseks bioloogilistest moodustistest.

Nimetatud kemikaali toimimine baseerub asjaolul, et quaternaarse (1/4) ammooniumi soolad ründavad fosfolüpiide mikroorganismide rakkude tsütoplasma membraanides, põhjustades tsütoplasma lahustamise ning koos sellega raku surma.

Chemsys 263 on täielikult lahustuv vees ning seda on võimalik rakendada nii happelistes kui ka leeliselistes süsteemides. See produkt on stabiilne, ei vahustu ning seetõttu reagent ei kao vee aurustumisel. Chemsys 263 ei reageeri metallidega, kummiga ning teiste materjalidega, millistest on ehitatud jahutussüsteemi seadmestik.

Toote eelised

 • vedelas olekus produkti on lihtne käsitleda;

 • on stabiilne;

 • ei oma korrosiooni toimet;

 • ei tõsta soolade sisaldust;

 • efektiivne laias pH-väärtuste skaalas;

 • väljapaistev mikroorganismide vastu efektiivse võitlemise spekter.

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: läbipaistev vedelik

 • Aktiivained: ammooniumi quaternaarsed (1/4) soolad, dispergent, antivahustamise komponendid

 • Tihedus (20 o C juures): 1±0.05

 • pH: > 12

 • Külmumise punkt: -1 oC

 • Lahustuv vees igasugustes vahekordades

Doseerimine ja juurdelisamine

Chemsys 263 reagenti võiks viia süsteemi sisse 1 kord nädalas (šoki doos) kevadisel ja suvisel ajal või bioaktiivse perioodi tipus. Sügisel ja talvel reagenti võiks doseerida 1-2 korda kuus.

Juhul kui jahutussüsteem on bioloogiliselt saastatud, seda peaks täielikult puhastama vesikasvudest, mikrobioloogilisest limast ja teistest osistest. Esimene šokidoos on 50-80 ppm. Võib osutada vajalikuks korrata šokidoosi. Peale seda süsteem tuleks tühjendada ning seejärel regulaarselt töödelda Chemsys 263-ga.

Chemsys 263 doseerimine sõltub vee üldkogusest jahutussüsteemis. Tavaline Chemsys 263 doos on 20-50 ppm. Pidev ühesugune mikrobiotsüüdi doseerimine ei ole soovitav, kuna mikroorganismid võivad areneda tolerantseteks doosi suhtes või moodustavad spoorsed vormid.
Chemsys 263 produkti saab juurde lisada nii vahetult gradiiri mahutisse kui ka doseerimispumba abil. Chemsys 263 on hästi koostoimiv teiste Chemsys veetöötlemise reagentidega, milliseid kasutatakse jahutussüsteemides. Soovitused doseerimiseks ning kogu süsteemi ekspluatatsiooni tingimuste kohta antakse Chemsys spetsialistide poolt.

Toote taarapakend ja alalhoidmine

Chemsys 263 pakendatakse 20-liitristesse (20 kg), 60-liitristesse (59kg) või 200-liitristesse (200kg) plastikmaterjalist kannudesse või 1000 kg-konteineritesse.

Kontsentreeritud produkti tuleks alalhoida ning ladustada roostevabast terasest, alumiiniumist või enamikest plastmaterjalist mahutites. Kemikaali säilitusaeg on üks aasta. Peale mahuti avamist toodet peab ärakasutama 4 nädala jooksul.

Detailsemad alalhoidmise ning ladustamise eeskirjad on äratoodud Materjali Ohutusesertifikaadis.