Chemsys 513 – Pöördosmoosi seadmete membraanide biotsüüdtöötlemine

Toote kirjeldus

Chemsys 513 on efektiivne laiaulatusliku biotsüüdse toimega produkt membraanide desinfitseerimiseks ning bakterite, seente, vetikate ja teiste mikroorganismide kasvamist pöördosmoosi süsteemides.

Kasutusala

PÖS-de ekspluateerimise käigus kujunevad mikroorganismide kasvu ja nende paljunemise jaoks küllaltki soodsad tingimused, kuna siin on bakterite jaoks olemas bakterite filtreerimine, toitev keskkond anorgaaniliste soolade näol, orgaanilised lisandid ja muud bioloogilised kooslused. Membraanide struktuur ise on veeorganismidele toitekeskkonnaks. PÖS-de ekspluateerimisel mikrobioloogilised kasvud takistavad filtreerimist, suurendavad survelangu ning vähendavad seadmede tootlikkust ja demineraliseeritud vee kvaliteeti.

Chemsys 513 desinfitseerib ning steriliseerib polüamiidsete- ja atsetaattselluloosist membraanide pinnad, takistab membraane mikroorganismide poolt põhjustatavat biokeemilist lagundamistoimet, kõrvaldab filtraadi ebameeldiva lõhna ja maitse ning vähendab membraanide teenindamise kulusid.

Chemsys 513 on mittelendlev, mittevahustuv stabiilne mitteaurustuv biotsüüd. Toode ei ole korrosiooniaktiivne, ei reageeri metallidega, kummiga ega teiste seadmete konstruktsiooniliste materjalidega. Produkti võib kasutada nii leeliselises kui ka happelises keskkonnas.

Toote eelised

 • Funktsioneerib pH-väärtuste laias diapasoonis;

 • Bakteritsiidse toimimise laiaulatuslik spekter;

 • On kasutatav kõikide membraanide tüübile;

 • Pikendab membraani tööiga;

 • On mugav kasutamises.

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: Kollane (heleroheline) vedelik

 • Aktiivained: Isotiasoliinid

 • Tihedus (20 oC juures): 1,05 ± 0,05 g/sm3

 • pH (20 oC juures): > 3,5 ± 0,5

 • Külmumise punkt: 2 oC

 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Chemsys 513 on kontsentreeritud produkt, mida on tarvis lahjendada demineraliseeritud veega.

Desinfitseerimiseks ja bioloogilistest kooslustest puhastamiseks kasutatakse Chemsys 513 filtraadipõhist veelahust proportsioonis 1 : 60. Taolist läbipesu on soovitav viia läbi üks kord kahe-kolme kuu jooksul või seadme tootlikkuse näitajate langemisel enam kui 10%, või filtraadi bioloogilise saastumise ilmnemise korral. Pidev töötlemine toimub seadme sisendisse proportsionaalse doseerimise teel doosi suurusega 2…4 gr/m3.

Läbipesu toimetatakse spetsiaalse mahuti- (klaaskiud, polüpropüleen), tsirkulatsiooni pumba- ja sulgemise armatuuri abil. Soovitatakse membraani lahuses hoidmist 20…30 min jooksul järgneva lahuse tsirkuleerimisega 1…2 tunni kestel temperatuuril kuni 40 0C. Membraanide desinfitseerimise kestus sõltub nende saastumise astmest.

Taarapakend ja säilitamine

Chemsys 513 pakendatakse plastmasskanistritesse mahtuvusega 20 liitrit (20 kg), 60 liitrit (60 kg), 200 liitrit (200 kg).

Chemsys 513 võib säilitada tavalistes laoruumides hea ventilatsiooniga ning õhu temperatuuril 0 – 45 oC.

Chemsys 513 säilitab enda omadused hermeetiliselt suletud pakendis minimaalselt kahe aasta kestel. Pärast pakendi avamist toodet peab saama ära kasutada 4 nädala jooksul.

Üksikasjalik informatsioon toote säilitamise ja tema käsitlemise kohta on äratoodud Toote Ohutuse Sertifikaadis.