Chemsys 403 – Ingibreeritud kontsentraat nõrgahappeliseks läbipesuks

Chemsys 403 on kompleksne toode, mis on ettenähtud auru- ja veesoojenduskatelde ning teiste soojusvahetusseadmete pealispindade keemiliseks puhastuseks , samuti süsteemide pesemiseks ning rasvast vabastamiseks käivituseelsel perioodil.

Kasutamine

Chemsys 403 lahjendatud veega vahekorras 1:3-1:8 puhastab keraamilist , roostevabast terasest pealispinda ja HCL mõjutustele ebastabiilsetest värvilistest metallidest ,kaitseb korrosioonist ning võimaldab teostada pesemisprotsessi metalli struktuuri vigastamatta. Toote koostises olevad pealisaktiivsed ained kiirendavad pesemisprotsessi ,mis omakorda võimaldab eemaldada enam tihedaid ning raskesti lahustuvaid sademeid . Dispergent ei võimalda pestud ladestusel uuesti settida (ka halva tsirkulatsiooniga kohtades)

Töölahuse soojendamine 45-50°C -ni vähendab pesemisaega ja parandab pesemiskvaliteeti. Protsessi kestvus on 2-24 tundi töölahuse pideva ringvoolu puhul. Pesemisaja lõpetamist võib otsustada näitude stabiliseerimise alusel; pesulahuse pH või surve langemisel soojusvahetusseadmes.

Märkused

  • Pärast pesemist ning enne ärajuhtimist kanalisatsiooni tuleb töölahus töödelda vastavalt riigis kehtivale seadusandlusele (neutraliseerida leelisega või soodaga kuni pH 6-7, lahjendada veega)

  • Toote hägunemine ei halvenda tema kvaliteeti.

  • Kontsentraat Chemsys 403 on plahvatus ja tuleohutu, bioloogiliselt lagunev.

Toote füüsikalised andmed

  • Välimus: helepruun vedelik

  • Aktiivained: nõrgad orgaanilised ja mitteorgaanilised happed korrosiooni inhibriitor, dispergent , PAV

  • Tihedus (20C° juures): 1,1±0,05

  • pH: >1,0±0,5

  • Külmumise punkt: 2°C

  • Lahustub vees kõikides vahekordades.

Pakend ja käsitlemine

Chemsys 403 on pakentatud plastmass vaatidesse mahuga 60 l (65 kg), 200 l (215 kg).

Chemsys 403 säilitab oma omadused kinnises pakendis minimaalselt 1 aasta. Säilitada kinnises pakendis toiduainetest eraldi ,vältida kontakti leelisega.

Chemsys 403 on kontsentreeritud happeline toodang ning nõuab järgmiste ohutusabinõuete täitmist: kaitseprillid, kindad , spets riietus. Sattudes nahale või silma pesta ohtra veega ,vajadusel pöörduda arsti poole.