Chemsys 336 – Katlavee töötlemine, kondensaadiliinide korrosiooni inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 336 see on kolme neutraliseeruva amiini alusel põhinev reagent, milline aurustudes koos veeauruga kaitseb kondensaadi tagastamise liine süsihappekorrosiooni eest.Üks nendest amiinidest kondenseerub kiiremini kui teised, ning järelikult, omab kaitsetoimet juba kondensaadiliinide alguses; teised kondenseeruvad hiljem ning kaitsevad liinide lõppu. Sellega neutraliseerub kogu süsinikhape, milline formeerub veeauru kondenseerumise käigus süsinikdioksüüdi juuresolekul.

Kasutusala

Veeaurutorustik ja kondensaadi tagastamise liinid enamikel juhtudel on valmistatud terastorudest, samuti vaske sisaldavatest sulamitest ning torustike metallidele mõjub kondensaat agressiivselt. Korrosiooniprotsess toimub seda intensiivsemalt, mida puudulikum on dearatsioon ja mida suurem on toitevee leelisus. Süsinikdioksüüd CO2, milline formeerub bikarbonaatide ja karbonaatide lagunemisel katlas, aurustub ning kondenseerumise staadiumis toimub süsinikhappe H2CO3 süntees, ja see hape ongi madala pH ning korrosiooniprotsessi põhjustajaks.

Chemsys 336 pidurdab süsihappekorrosiooni ning sellega vähenevad kondensaadi tagastusliinide torustike remondivajadused. Chemsys 336 leiab kasutamist madalsurve- ja kesksurve katlaseadmetes, seal, kus kondensaadi tagastamislinide pikkus moodustab kuni 2000 m ja temperatuur ei ületa 350 C.

Toote eelised

 • Vedela oleku tõttu toodet on lihtne käsitleda;

 • Vees soolasisaldus ei suurene;

 • Katlas ei moodustu lisajääkšlammi;

 • Vask- ja vasesulamid ei korrodeeru;

 • Kõiki toote koosseisus olevaid komponente on lubatud kasutada katlaveele lisanditena aurukateldes toiduainete- ja ravimitööstuses (väljaarvatud piimatööstus)

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: helekollane vedelik kerge ammooniumi lõhnaga

 • Aktiivained: neutraliseerivad amiinid

 • Tihedus (20 0C juures): 0.989 ± 0,05

 • pH: > 11.5

 • Külmumise punkt: 2 0C

 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Reagendi doos sõltub süsinikhappe kogusest, millist on vaja kondensaadis neutraliseerida, ning see moodustab 1 mg/l iga CO2 gr/m3kohta. Chemsys 336 doseeritakse kas kontsentreeritult või veega lahjendatud kujul. Produkt on koostoimiv teiste, katlavee töötlemiseks kasutatavate reagentidega. Reagendi sisestamise koht on peale dearaatotit või aurutorujuhe.

Doseerimise kontroll: kondensaadi pH-väärtuse hoidmine tasemel 8,5 – 9,0.

Taarapakend ja alalhoidmine

Chemsys 336 pakendatakse plastmasskanistritesse mahutavusega 20 liitrit (20 kg), 60 liitrit (58 kg), 200 liitrit (200 kg) või 1000 kg konteineritesse.

Chemsys 336 on tugev aluseline produkt ning seetõttu tema käitlemine nõuab ettevaatusabinõude tarvituselevõtmist (kaitsekindad, kaitseprillid jt.).

Alalhoida jahedas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis, kaugel eemal kütteseadmetest ja süütematerjalidest; ei ole lubatud otsene päikesekiirgus.

Chemsys 336 säilitab enda toimimisimadusi hermeetilises pakendis minimaalselt ühe aasta kestel. Peale pakendi avamist toodet peab ära kasutama 4 nädala jooksul.

Alalhoidmise- ja käsitlemise täpsem info on ära toodud antud toote sertifikaadis.