Info ja tellimine

Tehnilised konsultatsioonid ja teostamised, hinnapakkumiste koostamine

Assistent, tellimuste vastuvõtt

Margit Põldsepp

Juhataja- peaspetsialist, finantsalased ja tehnoloogilised küsimused, tellimused, projektlahenduste ja hinnapakkumiste koostamine

Andres Saretok