Tableteeritud sool

Alates 2001.a. aprillikuust kompanii Jurby WaterTech International alustas NaCl soolatablettide tootmist. JurbySalt® Extra jaJurbySalt® Premium soolaproduktid on mõeldud veepehmindites vaikude regenereerimiseks.

Meie kompanii on ainus Balti riikides tableteeritud soola tootja.

Käesoleval ajal Jurby WaterTech International omab suurimat turgu selle toote levitamiseks Leedus, Lätis, Eestis, Kaliningradis, St.- Peterburgis ning Moskvas, meie saamuti ekspordime seda toodet Aasiasse ja Kesk Euroopasse.

Tabletid: mass 3,5 gr, mõõdud 25 x 15 mm, pakendid on 25 kg või 10 kg polüetileenist kilekotid.

Toote füüsikalised ja keemilised karakteristikud: