Veetöötlusseadmed

Jurby WaterTech International toodab seadmeid ja pakub eesrindlikke tehnoloogiaid vee käitlemiseks kaubanduslike markide AquaHard® ja JurbyFlow® all tööstuslike ja kommertsvajaduste rahuldamiseks väga mitmesuguste tööstusharude jaoks.

Teenindame tööstusharusid:

Kanname hoolt selle eest, et

Meie poolt pakutavad standardiseeritud seadmete seeriad tarbijatele, ettevõttetele ja diileritele:

Meie spetsialistid oskavad teostada teie objekti ekspluatatsiooni tingimuste analüüsi ning valmistavad ette tehnilis-majanduslikku ettepanekut. Palume vaadata vastavat KÜSIMISTIKKU.