Chemsys 334 – Katlavee töötlemine, kondensaatliinide korrosiooni inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 334 – see on kompleksne reagent kahe neutraliseerivate amiini alusel (tsükloheksüülamiin,morfoliin). Aurustudes koos veeauruga reagent kaitseb kondensaadi tagastusliine süsihappekorrosiooni toimest. Ühed nendest amiinidest kondenseeruvad kiiremini ning, järelikult nende kaitsemehhanism toimib juba kondensaadi liinide alguses; teised kondenseeruvad hiljem ning kaitsevad järgmiseid liine. Seega neutraliseeritakse kõik süsihape, milline formeerub veeauru kondenseerumise ajal süsinikdioksüüdi juuresolekul.

Kasutusala

Aurujuhtimise torustik ning kondensaadi tagastamise torustik enamikel juhtudel on valmistatud tavalisest terasest ja vasesulamitest, ning nemad satuvad kondensaadi agressiivse toimemehhanismi mõju alla. See protsess toimib intensiivselt puuduliku dearatsiooni ja toitevee kõrge leelisuse korral. Bikarbonaatide ja karbonaatide katlas lagunemise protsessis moodustunud süsihappegaas aurustub ning kondenseerumise staadiumil formeerub süsinikhape H2CO3, milline põhjustabki madalat pH-väärtust ja korrosiooni tekkimist. 

Chemsys 334 välistab süsihappe korrosiooni ning kondensaaditorustike sagedasi jooksvaid remonte.

Chemsys 334 leiab kasutamist madal- ning kesksurve kateldes, seal, kus kondensaadi tagastusliinide pikkus ei ületa 2000 m ning temperatuur ei ületa 350 0C.

 

Toote eelised

  • toodet on lihtne käsitleda, kuna ta on vedelas olekus;

  • ei kasvata vee soolasisaldust;

  • ei toimu katlas lisa šlammi moodustamist;

  • vask- ja vasesulameid sisaldavad metallid ei korrodeeru.

Toote füüsikalised andmed

  • Välimus: helekollane vedelik kerge amooniumi lõhnaga

  • Aktiivained: neutraliseerivad amiinid

  • Tihedus: 0,99 ± 0,02

  • pH: > 11,5

  • Külmumise punkt: 2 0C

  • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Reagendi doos sõltub süsihappe hulgast, millist on vaja neutraliseerida kondensaadis ning see moodustab 1 mg/l iga CO2 gr/mkohta. Chemsys 334 doseeritakse kontsentreeritult või vees lahustatuna.Produkt on koostoimiv koos teiste katlavee töötlemiseks kasutatavate reagentidega. Sisseviimise koht: peale deaeraatorit, või aurujuhtimise trakt. Doseerimise juhtimise põhimõte: kondensaadi pH-väärtuse hoidmine piirides 8,5 – 9,0.

Taarapakend ja käsitlemine

Chemsys 334 pakendatakse plastmasskanistritesse mahutavusega 20 liitrit (20 kg), 60 liitrit (59 kg), 200 liitrit (200 kg) või 1000 kg konteineritesse.
 
Chemsys 334 on tugev aluseline produkt, ning seetõttu ta vajab tööohutusabinõude kasutamist (kaitseprillid, kaitsekindad jms.) Alalhoida jahedas, kuivas, hästi ventileeritavas ruumis, eemal soojust kiirgavatest seadmetest ja süttivatest materjalidest; ei või lubada otseste päikekiirete sattumist tootele.
 
Chemsys 334 säilitab enda omadusi hermeetiliselt suletud pakendis minimaalselt ühe aasta kestel. Peale pakendi avamist toodet peab ära kasutama 4 nädala jooksul.
 
Üksikasjalik informatsioon toote alalhoidmise ja tema käsitlemise kohta on äratoodud Toote Sertifikaadis.