Chemsys 312 – Katlavee töötlemine,

korrosiooni- ja katlakivitekke protsesside universaalne inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 314 see on toode, mille baasiks on kataliseeritud sulfiidi suurendatud doos, polüfosfaadid, dispergent ning vahustumisvastane komponent.

Chemsys 314 seob kokku lahustunud hapniku, neutraliseerib süsinikhappe, takistab karbonaatkatlakivi tekkimist, hoiab soolade lahustumist maksimaalsel tasemel, formeerib läbipuhkega kergesti eemaldatava šlammi.

Kasutusala

Chemsys 314 on kompleksne keemiatööstuse toode, milline on kasutatav korrosiooni- ja katlakivitekke protsesside kontrolli all hoidmiseks madalsurve- ja kesksurve katlaseadmetes, ning mida iseloomustavad järgmised omadused:

 • Seob kokku lahustunud jääkhapnikku;

 • Neutraliseerib süsihappegaasi ning reguleerib leelisust suurusvahemikus, mil toimub minimaalne korrosiooniprotsess;

 • Hoiab ränihappe ühendite lahustuvuse maksimaalsel tasemel, tagades ränihappe ja leelisuse suhtarvu (SiO2/m) nõutavas diapasoonis, millega välditakse silikaatkatlakivi tekkimist;

 • Seob kokku toitevees olevad kareduse soolad, vältimaks kõvakujulise kaltsiumikatlakivi teket;

 • Takistab helveste- või mudakujuliste sademete moodustamist, kuna toote koostises on kõrgefektiivne dispegent. Katlasse kogunenud soolad sadestuvad alla pehme, kontsentreeritud šlammi kujul, mida on lihtne eemaldada läbipuhet teostades;

 • Soodustab metallipindadele kaitseomadustega magneetilise kihi tekkimise tingimuste loomiseks ja selle alleshoidmiseks;

 • Vähendab vaba hüdraatleelise NaOh tekkimist ning, järelikult väheneb ka kaustilise korrosioonilise pragunemise riskifaktor;

 • Reagendi maksimaalne töötemperatuur on 270 °C, maksimaalne surve 40 bar.

Toote eelised

 • Mitmefunktsionaalne keemiline produkt, mida saab doseerida otse mahutist;

 • Ei muuda töödeldava vee- ja veeauru värvust ning seetõttu saab teda kasutada seal, kus on vajalik värvitu auru olemas olu;

 • Tagab soojusvahetuspindade puhtuse, suurendades sellega soojusülekande efektiivsust ning vähendades seadmete ekspluatatsiooni kulusid;

 • Ei nõua alalhoidmise erilisi tingimusi ning on lihtne käsitlemisel;

 • Ökoloogiliselt puhas toode, teda on lubatud kasutada toidainete- ja ravimitetootmise tööstuses.

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: pruunikas vedelik

 • Aktiivained: sulfiit, polüfosfaadid, dispergendid, polüakrülaadid ning vahustamisvastane komponent

 • Tihedus (20 oC juures): 1,19 ± 0,05
 • pH: > 13

 • Külmumise punkt: -13 oC
 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Reagendi vajalik doos sõltub järgmistest faktoritest: jääkkaredusest, toitevees lahustunud hapniku kogusest ning leelisuse ja fosfaatide nõutavast tasemest katlavees.

Eesmärk Vajalik Chemsys 314 kogus
Siduda 1 g O2/m3 katlavee kohta 105 g/m3
Suurendada leelisust 10 mg/l CaCO3 (0,2 mg-ekv/l) võrra 275/C* g/m3
Suurendada katlavee 1 mg/l võrra PO4 80/C* g/m3

*C – katlavee aurustumise tegur (kontsentratsioonifaktor)  viiakse süsteemi dosaatorpumba abil. Doseerimine toimub toitetorustikku kontsentreeritult või veega lahjendatud kujul. Dearatsiooni olemasolu korral reagendi sisestamise kohaks tuleb valida dearaatori järgne torustik toitepumba ees.

Doseerimise juhtimine tagatakse katlavees sulfiidi SO3 jäägi taseme ülalhoidmisega suurusel 20 – 40 mg/l kohta, fosfaatide PO4 jäägi tasemel 30 – 60 mg/l kohta. Teisi parameetreid kontrollitakse vastavalt katlaseadme režiimikaardi nõuetele.

Taarapakend ning alalhoidmine

Chemsys 314 on pakendatud plastmasskannudesse mahtuvusega 20 liitrit (24 kg), 60 liitrit (70 kg), 200 liitrit (245 kg) või 1000 kg konteineritesse.

Chemsys 314 tuleb alal hoida tavalistes laoruumides õhutemperatuuriga 5 – 30 oC, normaalse niiskusega ja hea ventilatsiooniga tingimustes.

Chemsys 314 säilitab enda omadused hermeetilises pakendis minimaalselt ühe aasta kestel. Peale pakendi avamist peab toote ära kasutama 4 nädala jooksul.

Täielik info toote alalhoidmise ja käsitlemise kohta on ära toodud toote sertifikaadis.