Chemsys 312 – Katlavee töötlemine, korrosiooni- ja katlakivivastane inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 312 on toode, mille põhikoostisosadeks on polüfosfaadid, katalüseeritud sulfiit, dispergent ja vahu tekke vastane komponent.

Chemsys 312 seob lahustunud hapnikku, neutraliseerib süsihappe, takistab karbonaatse katlakivi teket, hoiab soolade lahustuvuse maksimaalsel tasemel, ladestab karedussoolad kergesti eralduvaks amorfseks setteks, mis eemaldub katlast läbipuhkel.

Kasutusala

Chemsys 312 on kompleksne vedel kemikaal, mida kasutatakse korrosiooni- ja katlakivi protsesside kontrollimiseks madala ja keskmise survega kateldes ning tal on järgmised omadused:

 • Seob vees lahustunud hapnikku

 • Neutraliseerib süsihappegaasi ja hoiab leeliselisust optimaalsel tasemel, mis takistab katlakivi teket

 • Soodustab räniühendite lahustuvuse püsimist maksimaalselt kõrgel tasemel, hoides SiO2 ja leeliselisuse vahekorra (SiO2 / M) vajalikes piirides. Sellega hoitakse ära silikaatse päritoluga katlakivi tekkimise.

 • Seob toitevees asuvad kareduse soolad, takistades katlakivi teket kaltsiumi toimel.

 • Hoiab ära efektiivse dispergendi abil ära erinevate setete tekke

 • Soodustab kaitsva magnetiitkihi teket ja säilimist metallpindadel

 • Vähendab kaustilist leeliselisust, hoides sellega ära söövitavat korrosiooni

 • Reagendi maksimaalne töötemperatuur on 270°C, maksimaalne rõhk 40 Atm,

Toote eelised

 • Tegemist on vedela reagendiga, mida saab doseerida otse mahutist

 • Ei muuda töödeldava vee või auru värvust, võimaldab kasutamist juhul, kui on nõutav värvitu aur

 • Kindlustab soojusvahetis puhtad pinnad, mis soodustab soojuse edasiandmist ja vähendab ekspluatatsioonikulusid

 • Ei vaja erilisi hoiutingimusi ja on lihtne kasutada

 • Ökoloogiliselt puhas produkt, on lubatud kasutada toiduaine- ja farmaatsia-tööstuses

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: pruun vedelik

 • Aktiivained: katalüseeritud sulfiit, polüfosfaadid, dispergent, polüakrülaadid ja vahu tekke vastane komponent

 • Tihedus (20 °C juures): 1,13 ± 0,05

 • pH: > 9,5

 • Külmumise punkt: -2 °C

 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Reagendi doos sõltub järgmistest teguritest: jääkkaredus, lahustunud hapniku hulk toitevees ning katlavee vajalik leeliselisus ja fosfaatide hulk.

Eesmärk Vajalik Chemsys 312 kogus
Siduda 1 g O2/m3 toitevees 132 g/m3
Tõsta leeliselisust 10 mg/l CaCO3 võrra (0,2 mg-ekv/l) 300/*C g/m3
Tõsta PO4 katlavees 1 mg/l võrra 80/*C g/m3

* C – katlavee aurustumise tegur (kontsentratsiooni faktor)

Chemsys 312 lisatakse süsteemi dosaatorpumbaga. Doseerimine toimub toitevette kontsentraadina või lahusena. Deaereerimise olemas olul juhitakse reagenti süsteemi pärast deaeraatorit. Doosi kontrollimiseks tuleb jälgida, et sulfiidi SO3 jääk katlavees oleks 20-40 mg/l ja fosfaatide PO4 jääk 30-60 mg/l. Teisi parameetreid kontrollitakse vastavalt katla ekspluatatsioonikaardile.

Pakend ja käsitlemine

Chemsys 312 on pakitud 25 liitrit (28 kg), 60 liitrit (66 kg), 200 liitrit (219 kg) ja plastmasstaarasse või 1000 kg konteineritesse.

Chemsys 312 säilitada laotingimustes temperatuuril 5-30 °C, kus on normaalne õhuniiskus ja hea ventilatsioon.

Chemsys 312 omadused säilivad kinnises pakendis vähemalt 1 aasta. Pärast pakendi avamist tuleb reagent ära kasutada 4 nädala jooksul.