Chemsys 392 – Joogivee töötlemine,

korrosiooni ja katlakivi inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 392 on vedelik, keemiliselt kombineeritud fosfonaatide ja silikaatide alusel. Chemsys 392 on korrosiooni ja katlakivi inhibiitor munitsipaalsetes torustikes vee töötlemiseks.

Kasutusala

Chemsys 392 pärsib korrosiooniprotsesse, formeerides metalli pinnale õhukese kaitsekihi tänu silikaatide ja fosfaatide sünergiale.

Chemsys 392 on võimeline stabiliseerima kareduse komponentide ülesehitust Thesholdi efekti toimel. Tänu sellele preventiivselt keemiliselt hoitakse ära katlakivi teke soojas ja külmas vees kareduse piirkonnas kuni 5 mg-ekv/l.

Toote eelised

 • vedelas olekus produkt, millist saab juurde lisada vahetult mahutist;

 • ei muuda vee värvust ning teisi joogivee organoleptilisi parameetreid;

 • hoiab soojusülekande pinnad puhtana, mis tagab maksimaalse termilise efektiivse soojuse ülekande ja minimaalsed ekspluateerimise kulud;

 • kindel ja lihtne käsitlemisel ning kasutusel;

 • on keskkonnasõbralik.

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: puhas, läbipaistev vedelik

 • Aktiivained: fosfaadid ja silikaadid

 • Tihedus (200 °C juures): 1.08 ± 0.03

 • pH: > 10.6

 • Külmumise punkt: -50 °C

 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Doseerimine ja juurdelisamine

Chemsys 392 doos moodustab 10-100 ppm ning sõltub vee karedusest ja korrosioonitasemest.

Vee töötlemise protsessi kontrollimine toimetatakse perioodiliselt järgmiste parameetrite hoidmisega tasemel:
Maksimaalne PO4 kontsentratsioon – 5 ppm
Maksimaalne SiO2 kontsentratsioon – 10 ppm

Chemsys 392 injekteeritakse veevõrku doseerimispumba abil vastavalt üldisele vee tarbimisele. Doseerimine on juhitav PO4 ja SiO2 parameetrite hoidmisega kohalikele normatiividega vastavalt. Toode on välja arendatud vastavalt Euroopas kehtivatele standarditele.

Pakendamine ja alalhoidmine

Chemsys 392 on pakendatud 20-liitristesse (22 kg), 60-liitristesse (66 kg) või 200-liitristesse (219 kg) plastikkannudesse või 1000 kg konteineritesse.
Säilitage toodet jahedates, kuivades, hästi ventileeritavates kohtades. Ärge laske tootel külmuda. Riiulil hoidmise aeg 1 aasta. Toodet peab ärakasutama peale pakendi avamist 4 nädala jooksul.

Detailsemad alalhoidmise ja käsitlemise eeskirjad toote kohta on ära toodud Toote Ohutuse Sertifikaadis.