Chemsys 424 – Happelise läbipesu lisand

Toote kirjeldus

Chemsys 424 on kompleksne toode ning teda lisatakse soolhappe lahustele, milliseid kasutatakse auru- ja veekatelde tööpindadelt, samuti soojusvahetite tööpindadelt keemiliste ladestuste eemaldamiseks.

Kasutusala

Chemsys 424 lisatakse 5-6 %-le soolhappe HCl lahusele vahekorras 1:50 – 1:60. Lisandi manustamine muudab happelise läbipesuprotsessi pehmemaks ning parandab selle kvaliteeti. Inhibiitori kohalolek pidurdab soolhappe agressiivse toimimise ning võimaldab teostada läbipesuprotsessi ilma metallistruktuuri kahjustamata.Lisandi koosseisus olevad pindaktiivsed ained kiirendavad läbipesu kulgemise, samas dispergent ei luba eemaldatud ainetel uuesti moodustada ladestusi (eriti puuduliku tsirkulatsiooniga kohtades). Chemsys 424 tõstab happelise läbipesu efektiivsust, parendades kõige tihedamate kaltsiumiladestuste ja korrosiooniproduktide eemaldamist. Töölahust on soovitav kuumutada temperatuurini 45 – 50 ° C, kuid mitte enam.Keemilise puhastamise ajaperiood on 2 kuni 24 h töölahuse pideva ringlusega.

Läbipesu lõppemisest võib anda märku pesulahuse pH-väärtuse stabiliseerimine, või samuti survelangusest soojusvahetil.

Märkused

  • peale läbipesu lõppemise enne töölahuse drenaaži väljalaskmist heitvesi peab olema töödeldud vastavalt antud riigis kehtivale seadusandlusele (neutraliseerida leelisega või soodaga pH-väärtuseni 6-7, lahjendada veega). Puhastatud pinnad hoolikalt loputada veega ning passiveerida. Passiveerimiseks kasutatakse Chemsys 412;

  • produkti hägususe muutmine ei muuda tema kvaliteeti.

Toote füüsikalised andmed

  • Välimus: pruun vedelik

  • Aktiivained: korrosiooni inhibiitor, dispergent, kompleksi moodustaja

  • Tihedus (20C) juures): 1.1 ± 0.05

  • pH: > 5.5-6.5

  • Külmumise punkt: -1 C

  • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Taarapakend ja käsitlemine

Chemsys 424 pakendatakse plastmasskanistritesse mahutavusega 5 liitrit (5 kg), 10 liitrit (11 kg) ja 20 liitrit (22 kg).

Chemsys 424 säilitab enda omadusi hermeetiliselt suletud pakendis minimaalselt ühe aasta kestel. Produkti tuleb alahoida toiduainetest eraldatuna, vältida tuleb kontakte oksüdantidega. Chemsys 424 käsitlemine on vajalik ohutusabinõuete rakendamist – kaitseprillid, kaitsekindad, eririietus. Nahale ja silmadesse sattumisel pesta hoolikalt suurema hulga veega ning vajaduse korral pöörduda arsti poole.

Üksikasjalik informatsioon toote alalhoidmise ja tema käsitlemise kohta on äratoodud Toote Sertifikaadis.