Chemsys 173 – Vesijahutustsükli töötlemine Korrosiooni inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 173 – see on nitritite ning orgaaniliste dispergentide alusel toodetud korrosiooni inhibiitor. Chemsys 173 on soovitatav kasutada ainult suletud jahutussüsteemides

Kasutusala

Chemsys 173 on anoodi-tüüpi suurepärane korrosiooni inhibiitor. Nitritite olemas olu toote koosseisus soodustab kogu metalli pinnal tiheda kaitsekile formeerumist, milline takistab raua edasist oksüdeerimist. Reagent on kõikide teraste tüüpide ning samuti paljude värviliste metallide sulamite korrosiooni inhibiitor .

Toote eelised

 • Toode on vedel keemiline produkt, mida on hõlbus doseerida otse mahutist;

 • Toode on stabiilne laias temperatuuride diapasoonis kuni 95 oC;

 • Inhibeerib pitting- ning galvaanilist korrosiooni süsteemides, millistes konstruktsiooni materjalid on esindatud mitmete metallidega;

 • Kindlustab soojusvahetuse pindadelt maksimaalse soojuse ülekande, vähendab ekspluatatsiooni kulusid, millega suureneb seadmete eluiga;

 • Toimib koos antifriisiga, glükooliga;

 • Ei vaja alalhoiu erilisi tingimusi ning on lihtne käsitleda.

Toote eelised

 • Välimus: helekollase värvusega vedelik

 • Aktiivained: naatriumi nitrit

 • Tihedus (20 o C juures): 1.15±0.02

 • pH: > 11 ± 0,5

 • Külmumise punkt: 0 oC

 • Vees lahustub igasugustes proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Chemsys 173 toodet saab doseerida nii kontsentreeritult, kui ka vees lahustatuna automaatsete dosaator-pumpade abil.

Chemsys 173 algusdoos moodustab 1500 – 3000 gr/m3 15 päeva kestel. Inhibeerimise efektiivsus kindlustatakse optimaalsete pH-väärtuste 7,0 – 8,5 ülalhoidmisega kontuuris ning nitrite kindlaks määratud kontsentratsiooni (450 – 500 mg/l NO2) hoidmisega.Enne tsirkulatsiooni vee drenaaži väljalaskmist vett peab lahustama või töötlema teda vastavalt antud riigis kehtiva seadusandlusega.
Chemsys 173 on koostoimiv teiste reagentidega Chemsys , milliseid kasutatakse ringlusvee töötlemisel .

Chemsys 173 ja Chemsys 250 üheaegne kasutamine võimaldab katlakivitekke- ja korrosiooni probleemide üheaegset lahendamist nendel juhtudel ,kui karedus ületab 5 mg-ekv/l kohta. Soovitused doseerimise kohta, samuti veekeemilise režiimi valimine antakse Chemsys spetsialistide poolt.

Taarapakend ja käsitlemine

Chemsys 173 pakendatakse plastmasskanistritesse mahutavusega 20 litrit (23 kg), 60 liitrit (70 kg), 200 liitrit (230 kg) või 1000 kg konteineritesse.

Kontsentreeritud toodet saab alalhoida roostevabast terasest valmistatud, alumiiniumist või enamikest plastmassmaterjalidest valmistatud mahutites. Toodet tuleb alalhoida tavalistes laoruumides õhutemperatuuriga 5- 30 ° C, normaalse niiskusega ja korraliku ventilatsiooniga tingimustes.

Chemsys 173 säilitab enda omadused hermeetiliselt suletud pakendis minimaalselt ühe aasta kestel. Pärast pakendi avamise toodet peab saama ära kasutada 4 nädala jooksul.

Üksikasjalik informatsioon toote alalhoidmise ja tema käsitlemise kohta on äratoodud Toote Sertifikaadis.