Chemsys 306 – Katlavee töötlemine, korrosiooni- ja katlakivi universaalne inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 306 on toode, mille põhialusteks moodustavad polüfosfaadid, dispergent ning vahustamisvastane komponent.

Chemsys 306 reagenti kasutatakse korrosiooni- ning katlakivitekke protsesside kontrolli all hoidmiseks.

Kasutamine

Chemsys 306 on vedelas aineolekus kompleksne keemiline produkt, milline leiab kasutamist madalsurve- ja kesksurvekatlaseadmetes ning teda iseloomustavad järgmised omadused:

 • Veepehmendamise lisafunktsioon, kuna reagent seob kokku jääkkareduse soolad ning need moodustavad pehme, pindadele mittekleepuva šlammi, mida on lihtne eemaldada läbipuhke teel;

 • Kõrgefektiivsete dispergentide olemasolu stabiliseerib šlammi ning väldib selle kokkukuhjumist puuduliku tsirkulatsiooniga kohtadesse ja seal pindadele külgekleepumise;

 • Hoiab katlavee leelisuse taseme nõutavas ratsionaalses suurusvahemikus vältimaks metallide korrosiooni;

 • Hoiab ära vahustumise ja katlavee väljaviigu isegi katlaseadme suurte koormuste korral;

 • Reagendi maksimaalne töötemperatuur on 300 ° C, surve kuni 40 bar.

Toote eelised

 • Mitmefunktsionaalne vedelas olekus keemiatööstuse toode, mida saab doseerida otse mahutist;

 • Ei muuda töötleva vee ja veeauru värvust ning seetõttu teda saab kasutada seal, kus on vajalik värvitu veeauru olemasolu;

 • Tagab soojusülekande tööpindade puhtuse, suurendades selle efektiivsust ning vähendab seadmete ekspluatatsiooni kulusid;

 • Ei vaja erilisi tingimusi alalhoidmiseks ning on lihtne käsitlemisel;

 • On ökoloogiliselt puhas produkt, teda on lubatud kasutada toiduainete- ja ravimitööstustes.

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: pruunikas vedelik

 • Aktiivained: polüfosfaadid, dispegendid, polüakrülaadid ja vahustamisvastane komponent

 • Tihedus (20 ° C juures): 1,1 ± 0,05

 • pH: > 12, 6

 • Külmumise punkt: – 2° C

 • Vees lahustub igasugustes proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Reagendi vajalik doos sõltub töötleva vee parameetritest. Optimaalse veekeemilise režiimi valiku teostavad Chemsys spetsialistid. Chemsys 306 doseeritakse süsteemi dosaatorpumbaga. Doseerimist tehakse toiteliini kaudu kontsentreeritult või veelahusena. Dearatsiooni olemasolu korral reagendi sisestamise kohaks on dearaatorile järgnev torustik enne toitepumpa.

Doseerimise juhtimine tagatakse katlavees fosfaatide PO4 jäägi hoidmises tasemel 30 – 60 mg/l. Ülejäänud parameetrid on kontrollitavad vastavalt katlaseadme režiimikaardile.

Chemsys 306 on koostoimiv paljude katlavee töötlemiseks kasutatavate toodetega.

Taarapakend ning toote alalhoidmine

Chemsys 306 on pakendatud plastmasskannudesse mahtuvusega 20 liitrit (22 kg), 60 liitrit (65 kg), 200 liitrit (215 kg) või 1000 kg konteineritesse.

Chemsys 306 hoitakse tavalistes laoruumides õhutemperatuuriga 5 – 30 oC, normaalse niiskusega ja hea ventilatsiooniga tingimustes.

Chemsys 306 säilitab enda toimeomadusi hermeetilises pakendis minimaalselt ühe aasta kestel. Peale pakendi avamist toodet peab saama ära kasutada 6 kuu jooksul.