Chemsys 324 – Katlavee töötlemine, deoksudant

Toote kirjeldus

Chemsys 324-2 on vedelas olekus kemikaal, mille baasiks on kataliseeritud sulfit. Produkti kasutatakse katlaveest lahustunud hapniku sidumiseks.

Chemsys 324-2 kemikaali koosseisus viibiv katalüsaator võimaldab tunduvalt suuremat reaktsiooni kiirust võrreldes tavapärase sulfiidi ühendiga. Sellisel moel saavutatakse vahetu täielik hapniku sidumune tarbevees.

Kasutusalad

Nimetatud toodet rakendatakse kasutamiseks madala- ning kõrgsurvega süsteemides, kus katlavee temperatuur ulatub kuni 270 0C ning surve katlas ulatub kuni 40 baarini.

Toote eelised

 • kiire hapniku sidumine nii madalatel kui ka kõrgetel temperatuuridel;

 • loob soodsad tingimused magneetilise kaitsekile formeerimiseks;

 • ei muuda katlavee värvust, järelikult saab seda kasutada seal, kus on vajadus värvitu veeauru järele;

 • vedel produkt, mida on võimalik sisestada otse kanistrist;

 • kasutamise ja käitlemise lihtsus ning turvalisus, lihtne kontrollida titreemise meetodiga;

 • keskkonnasõbralik ning sisaldab FDA poolt testitud komponente.

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: kergelt roosa värvusega vedelik

 • Aktiivained: naatrium sulfiit, katalisaator

 • Tihedus (20 oC juures): 1,2 ± 0,05 g/cm3
 • pH: > 8.8

 • Külmumise punkt: – 2 oC
 • Vees lahustub igasugustes proportsioonides

Doseerimine ja lisamine

Doseerimise optimaalne suurus sõltub hapniku kogusest vees. Soovitusi doseerimiseks ning süsteemi üldisi käsitlemise tingimuste analüüs tehakse Chemsys esindajate poolt.

Chemsys 324-2 võiks olla lisatud otse doseerimispumba abil. Kemikaali võib lisada toitemahutisse või toiteliini peale deaeraatorit (enne toitepumpa). Chemsys 324-2 saab samuti sisestada süsteemi konsentraadina otse kanistrist või lahjendatult pehmendatud veega. Kontrolli doseerimise üle teostatakse sulfiitide(SO3) jäägi hoidmisega tasemel 20-40 mg/l, muud keemilised parameetrid – vastavalt katla töörežiimi kaardile.

Taarapakend ning alalhoidmine

Chemsys 324-2 on pakendatud 20 ltr (24 kg), 60 ltr (72 kg) või 200 ltr (245 kg) plastik kannudesse või 1000 kg mahutitesse. Ladustada tavalistes tingimustes..

Chemsys 324-2 säilitab oma toime suletult ühe aasta, avades tuleb kemikaal ära kasutada nelja nädala jooksul.

Üksikasjalikum informatsioon toote käitlemiseks ja selle ladustamiseks on ära toodud Materjali Ohutuse Sertifikaadis.