Chemsys 150 – Vesijahutustsükli töötlemine, katlakivi- ja korrosiooni inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 150 on mitmefunktsionaalne toode, milline on valmistatud fosfonaatide ja dispergentide alusel. Reagent kindlustab katlakivivastase ja korrosiooni erakordse kaitsmise.Selle reagendi uus keemiline valem on väljatöötatud aktiivkomponentide suurepäraste omadusi ning ümbritseva keskkonnakaitse nõudeid arvestades.

Kasutusala

Chemsys 150 on loodud terase ja vasesulamite korrosiooni- ja katlakivivastaste inhibiitorite kombineerimise ja sünergeetika alusel. Baaskomponendiks on fosfonokarboksüülhapete soolade vesivormide segu.
Chemsys 150 on väljatöötatud spetsiaalselt vesijahutuse ringlussüsteemide töötlemiseks, seal kus lisaveena kasutatakse keskmise- ja suurema karedusnäitajatega vett.Toote valemis leiab kasutamist uue põlvkonna keemiline ühend fosfaatide väga madala sisaldusega ning milline on püsiv kõrgetel temperatuuridel.
Chemsys 150 iga komponent võimendab kogu toote mõjuvõimu kaltsiumi kompleksse moodustamise mitme mehhanismi abil ning kaitsekihi formeerumise abil.Toode toimib kui korrosiooni katoodinhibiitor õhukese kaitsekile kiire formeerimisega kogu metallipinnale, millega inhibeeritakse elektrokeemilise korrosiooni protsessid.

Toote eelised

 • tagab katlakivi inhibeerimise isegi kõrgete karedusnäitajatega vees, väldib kaltsiumi karbonaatide sadestumise avariilistes olukordades ning samuti lisavees kõrgendatud kaltsiumi kontsentratsioonide korral;

 • metallipindade (teras ning vasesulamid) erakordne inhibeerimine;

 • vähendab ekspluatatsiooni kulusid, millega pikeneb seadmete eluiga;

 • toodet saab edukalt kasutada koos kloori , broomi jt. alusel valmistatud biotsüüdide-oksüdantidega.

Toote füüsikalised omadused

 • Välimus: helepruun vedelik

 • Aktiivained: fosfonokarboksülaadid, dispergendid, korrosiooni inhibiitorid

 • Tihedus (20 o C juures): 1.15±0.02

 • pH: > 13

 • Külmumise punkt: -6 ° C

 • Veega seguneb igasugustes proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Chemsys 150 doosi suurus sõltub ringlusvee Langelier-indeksi suurusest ning sedahoitakse tasemel 30 – 100 mg/l kohta.

Chemsys 150 see on vedelik, mida on võimalik doseerida süsteemi kontsentreeritult või ka lahustatuna pehmes vees. Ei ole soovitav segada Chemsys 150 teiste, jahutusvee töötlemiseks kasutatavate toodetega. Korrosiooni- ja katlakivitekke kontroolimist jahutussüsteemides testitakse karbonaatkareduse taseme hoidmiseks suurusel 0,4 – 16 mg-ekv/l, Langelier-indeksit – kuni +3.

Chemsys 150 toote kontsentratsiooni saab määrata fosfonaatide kontsentratsiooni lihtsa ümberarvestamisega. Ümberarvestus sõltub fosfonaatide määramise metoodikast:

 • Spektrofotomeetriline HACH-meetod (fosfonaatide lagundamine UV-lambi abil).
  Chemsys 150 doos = PO4 mg/l x 47

 • Titreerimise meetod tooriumi nitraadi abil
  Chemsys 150 doos = titrandi kogus x 45.

Taarapakend ja toote käsitlemine

Chemsys 150 on pakendatud plastmasskanistritesse mahutavusega 20 liitrit (23 kg), 60 liitrit (72 kg), 200 liitrit (240 kg või 1000 kg konteineritesse.

Toodet tuleb hoida tavalistes laoruumides õhutemperatuuriga 5 – 30 ° C, normaalse niiskusega ning korraliku ventilatsiooniga tingimustes.

Chemsys 150 säilitab enda omadusi hermeetilises pakendis miinimum 1 aasta kestel. Peale pakendi avamist peab toote ära kasutama 4 nädala jooksul.

Üksikasjalikum info toote alalhoidmise- ning tema käsitlemise kohta on äratoodud Toote Ohutuse sertifikaadis.