Chemsys 324 – Katlavee töötlemine, deoksüdant

Toote kirjeldus

Chemsys 324 on toode, mille põhikomponendiks on katalüseeritud naatriumi biosulfiit. Toodet iseloomustab efektiivne hapniku taastamise võime , mille toime avaldub juba keskkonna madalatel temperatuuridel.

Chemsys 324 kindlustab lahustunud jääkhapniku sidumise katla toitevees. Katalüsaatori olemasolu soodustab taastamisprotsessi kiirema lauselõiguga kulgemise, võimaldades eemaldada toiteveest täielikult lahustunud hapnikku.

Kasutusala

Chemsys 324 on väljatöötatud spetsiaalselt vee töötlemiseks madalsurve- ja kesksurve (kuni 40 bar) süsteemides.Maksimaalne töötemperatuur 2700C.

Toote eelised

 • Kiiresti toimub vees lahustunud hapniku molekulide sidumine. Protsess hakkab toimuma ka madalatel temperatuuridel.

 • Reagent aitab moodustada metalli pinnal magnetiliste omadustega kaitsekile ning säilitada tekkinud kaitseemulsioon pikema ajaperioodi kestel.

 • Ei muuda töödeldatava vee värvust ning seetõttu reagenti võib kasutada seal, kus vajatakse värvuseta auru.

 • See on keemiline produkt, mille doseerimist on võimalik teostada otse mahutist.

 • Toodet on lihtne kontrollida titreerimise meetoditega.

 • Ökoloogiliselt kahjutu toode. Teda on lubatud kasutada toiduainete- ja ravimi tööstuses

Andmed füüsikalis-keemiliste omaduste kohta

 • Välimus: roosa värvusega vedelik

 • Aktiivained: naatrium bisulfit, katalüsaator

 • Tihedus (200 oC juures): 1,25±0,05 kg/dm3
 • pH: > 4,5

 • Külmumise punkt: -2 oC
 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Reagendi doosi vajalik suurus sõltub toitevees lahustunud hapniku kontsentratsioonist. Doseerimise veekeemilise optimaalse režiimi valiku teostavad Chemsys spetsialistid.

Chemsys 324 doseeritakse süsteemi doseerimispumba abil.Reagent lisatakse toiteliini kontsentreeritul või veega lahjendatud kujul.Juhul kui süsteemis kasutatakse deaereerimist, siis reagenti lisatakse dearaatori järgselt enne toitepumpa
Dooseerimise juhtimine toimub katlavees SO3-sulfiidijäägi kontsentratsiooni suuruse hoidmisega tasemel 20 – 40 mg/liitri kohta.Ülejäänud parameetreid kontrollitakse katla töörežiimikaardi tehnilistele nõudmistele vastavalt.

Chemsys 324 ei kahjusta teisi keemilisi reagente, milliseid kasutatakse katlavee töötlemisel.

Taarapakend ning alalhoidmine

Chemsys 324 on pakitud 20 liitrit (25kg), 60 liitrit (74kg) ja 200 liitrit (245kg) mahutatavatesse kanistritesse või 1000 kg konteineritesse.

Chemsys 324 toodet tuleb hoida tavalistes laoruumides õhutemperatuuriga 5 – 300C, hea ventilatsiooniga ning normaalse õhuniiskusega tingimustes.

Chemsys 324 säilitab omadusi suletud taarapakendis minimaalselt 1 aasta kestel. Peale pakendi avamist peab toote ära kasutama 4 nädala jooksul.

Täpsem info toote hoiu- ning kasutamise kohta on antud reagendi Ohutu Kasutamise Juhendis.