Chemsys 250 – Vesijahutustsükli töötlemine sadestuste ning katlakivi inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 250  on kõrgmolekulaarsete polüakrilaatide alusel loodud dispergent. Chemsys 250 on efektiivne dispergeeriv agent ning katlakivi inhibiitor, mida soovitatakse jahutussüsteemidele, kus tsirkulatsioonivees on suurel hulgal lahustunud ning hõljuvaid soolasid.

Kasutusala

Chemsys 250 absorbeerub kristalliseerumiskolletes, millisteks on halvasti lahustuvad sulfaatide-, karbonaatide-, kaltsiumioksülaatide-, baariumi-, tsingi-, strontsiumi soolad, samuti teised soolad. Reagent pidurdab nende kristallide kasvamise, takistab nende kristalliseerumist ning seega tõstab üles nn.sadestumise lävet (Threshold Effect). Juhul kui sadestumise lävi on saavutatud,

Chemsys 250 adsorbtsiooni toimest deformeerunud kristallid võtavad amorfse vormi ning moodustavad mittekülgekleepuvat šlammi.

Chemsys 250 omab ühtemoodi kõrget aktiivsust pH-väärtuste laias diapasoonis, samuti nii karedas, kui ka pehmes vees.Reagent on stabiilne madalatel ja ka kõrgetel temperatuuridel hüdrolüüsi ning teiste oksüdantide mõjutustele. Produkt ei ole toksiline ning teda võib kasutada isegi joogivees.

Toote eelised

 • vedelas olekus keemiline produkt, mida saab doseerida otse mahutist;

 • efektiivne katlakivi inhibiitor, toimib väikeste kontsentratsioonide korral;

 • stabiilne, ei oma korrosiooniaktiivsust;

 • ei vaja alahoidmise erilisi tingimusi ning on lihtne käsitlemisel;

 • ei sisalda fosfaate;

 • ökoloogiliselt puhas produkt, teda on lubatud kasutada toiduainete ja ravimitööstustes.

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: helekollane vedelik

 • Aktiivained: polüakrülaadid

 • Tihedus (20 oC juures): 1.08±0.02

 • pH: > 7

 • Külmumise punkt: 0 oC

 • Lahustub vees igasugustes proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Chemsys 250 doosi suurus sõltub töödeldava vee füüsikalis-keemilistest omadustest ning see moodustab 5 – 35 mg/l ringlusvee kohta.

Chemsys 250 doseerimine võib toimuda nii kontsentreeritult, kui ka vees lahustatuna. Produkt on koostoimiv paljude teiste reagentidega, milliseid kasutatakse vee töötlemiseks, nagu: korrosiooni inhibiitorid, katlakivi inhibiitorid, vahustamisvastased ained, biotsüüdid, kloor jt.Doseerimisseadmestik (dosaatorpumbad, lahuse mahutid) peavad olema valmistatud PVC-plastikust, polüetüleenist, teflonist või stabiliseeritud roostevabast terasest.

Taarapakend ja toote käsitlemine

Chemsys 250 pakendatakse plastmasskanistritesse mahutavusega 20 liitrit (20 kg), 60 liitrit (59 kg), 200 liitrit (200 kg) või 1000 kg konteineritesse.

Alalhoidmine toimub tavalistes laoruumides õhutemperatuuriga 5 – 30 ° C, normaalse niiskusega ning hea ventilatsiooniga tingimustes.

Chemsys 250 säilitab enda omadusi hermeetiliselt suletud pakendis minimaalselt ühe aasta kestel. Peale pakendi avamist toodet peab ära kasutama 4 nädala jooksul.

Üksikasjalikum info toote alalhoidmise- ning tema käsitlemise kohta on äratoodud Toote Ohutuse sertifikaadis