Chemsys 390 – Katlavee töötlemine,

universaalne katlakivi korrosiooni inhibriitor

Toote kirjeldus

Chemsys 390 on valmistatud fosfaadi, katalüseeritud sulfiidi, dispergendi ja kompleksmoodustaja baasil.

Chemsys 390 on mittetoksiline , ökoloogiliselt puhas toode . Kasutatakse korrosiooni ja katlakivi tekke kontrollimiseks ja ärahoidmiseks madala ja keskmise survega süsteemides. Maksimaalne töötemperatuur 120° C.

Kasutamine ja eelised

Chemsys 390 on palju funktsionaalne vedel produkt , millel on järgmised omadused:

 • Moodustab koos metalli (Ca, Mg, Fe, jt) ioonidega stabiilse vees lahustuva kompleksi.

 • Seob lahustunud hapnikku.

 • Neutraliseerib süsihapet ja hoiab leeliselisuse piirides, kus korrosioonioht on kõige väiksem.

 • Aitab tekitada ja hoida kaitsvat magnetiidikihti metalli pinnal.

 • Toote koostisse kuuluvad fosfaadid pehmendavad täiendavalt vett, ja sellega takistavad katlakivi teket ning setete ladestumist metallpindadele.

 • Kõrge efektiivsusega dispersandid imenduvad halvasti lahustuvate soolade poolt tekitatud kristaliseerumiskolletesse ja tõstavad nende soolade lahustuvuse astet. Takistab setete teket.

 • Koostisesse kuuluvad lignosulfonaadid lahustavad järk-järgult varem tekkinud karbonaatse katlakivi. Selleks kuluv aeg sõltub katlakivi koostisest ja kogusest. Suure katlakivi hulga puhul on soovitav süsteem enne ekspluatatsiooniandmist Chemsys 401 või 402-ga läbi pesta.

 • Ökoloogiliselt puhas produkt, on USA ravimite ja toiduainete juhatuse poolt lubatud kasutamiseks toiduaine- ja farmaatsiatööstuses.

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: kollane vedelik

 • Aktiivained: fosfonaadid, polüfosfaadid, dispersandid

 • Tihedus (20  ° C juures): 1,12 ± 0,02
 • pH: > 13,5±0,05

 • Külmumise punkt: -5  ° C

 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Reagendi vajalik doos sõltub järgmistest faktoritest:

 • Lahustunud hapniku hulk

 • Fosfaatide ja sulfitite hulk

 • pH ja leeliselisus

Soovituslik doos on 50-200 g/m3, konkreetsemad soovitused annavad Chemsys spetsialistid.

Chemsys 390 doseeritakse süsteemi dosaatorpumbaga. Doseerimine toimub toite-vette kontsentraadina või vesilahusena.
Doseerimise kontrollimiseks hoitakse katlavees sulfitite jääk 5-10 mg/l ja fosfaatide jääk 3-6 mg/l. Teisi katlavee parameetreid kontrollitakse vastavalt katla ekspluatatsiooninormidele.

Pakend ja käsitlemine

Chemsys 390 on pakitud 20 liitrit (22 kg), plastmasstaarasse.

Chemsys 390 on tugevalt leeliseline toode. Reagendiga töötamisel kasutada kaitseprille, kindaid, riietust. Hoida harilikes laotingimustes temperatuuril 5-30 °C, normaalsel õhuniiskusel.

Chemsys 390 omadused säilivad kinnises pakendis 2 aastat. Pärast pakendi avamist tuleb reagent ära kasutada 4 nädala jooksul.