Chemsys 130 – Vee töötlemine jahutussüsteemides Korrosiooni ja katlakivi vastane inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 130 on toode, mille põhikoostisosadeks on fosfonaadid, polüfosfaadid, dispersandid ning korrosiooni ja katlakivi inhibiitor. Chemsys 130 kasutatakse jahutussüsteemides.

Kasutusala

Chemsys 130 on kombineeritud toode, mille juures on kasutatud erinevaid katlakivi kõrvaldamise meetodeid. Ta on efektiivne selliste katlakivi tekitajate inhibeerimisel, nagu CaCO3, CaSO4, BaSO4 ning Fe ja Mn oksiid. Peale selle toimib reagent katoodse korrosiooni inhibiitorina, moodustades metalli pinnale õhukese kaitsekile, mis tõkestab elektrokeemilise korrosiooni teket nii rauda sisaldavate kui ka rauda mitte sisaldavate metallide puhul..

Chemsys 130 omab immuunsust hüdrolüütilise lagunemise suhtes isegi kõrgetel temperatuuridel ja pH 6,5…8,5 juures.

Chemsys 130 takistab inertsete barjääride loomisega

Toote eelised

 • On stabiilne laias temperatuuridiapasoonis kuni 80° C

 • Kõrge efektiivsusega korrosiooni ja katlakivi inhibiitor keskmise ja kõrge karedusega (kuni 10 mg-ekv/l) vee puhul

 • Hoiab ära galvaanilise korrosiooni ja punktkorrosiooni teket süsteemides, mille materjalid sisaldavad erinevaid metalle

 • Kindlustab soojusvahetites temperatuuri maksimaalse edasiandmise

 • On ökoloogiliselt puhas produkt

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: kollakas vedelik

 • Aktiivained: fosfonaadid, polüfosfaadid, dispersandid

 • Tihedus (20 o C juures): 1.2±0.05

 • pH: > 9,5

 • Külmumise punkt: -5 oC

 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Chemsys 130 doseeritakse dosaatorpumba abil kontsentreeritud kujul või lahusta-tuna pehme veega, vastavalt süsteemi lisatava vee kogusele. Doseerimise algetapil on vaja suuremat doosi, et küllastada süsteem reagendiga.

Korrosiooni ja katlakivi kontroll saavutatakse doosi juures 30-120 g/m3 olenevalt vee karedusest, aurustumise koefitsendist ja stabiilsusindeksitest, fosfaatide jääk vees tuleb hoida tasemel 3-7 mg/l.

Kui Ryznari stabiilsusindeks väljub piiridest 4,0 – 6,5, on vaja korrigeerida pH-d happega või leelisega. Reagenti saab kasutada koos mitmete biotsiididega.

Vajaduse korral võib Chemsys 130 komponente kasutada kombineeritult koos raskete metallide (Zn, Mo, Cr) ioonidega või teiste reagentidega, mis kindlustavad tugeva kaitse korrosiooni vastu isegi süsteemides, mis on valmistatud pehmetest terasesulamitest.

Pakend ja käsitlemine

Chemsys 130 on pakitud 20 liitrit (24 kg), 60 liitrit (72 kg) ja 200 liitrit (240 kg) plastmasstaarasse või 1000 kg konteineritesse.

Kontsentreeritud reagenti hoitakse roostevabast terasest või alumiiniumist anumates.

Chemsys 130 omadused säilivad kinnises pakendis vähemalt 1 aasta. Pärast pakendi avamist tuleb reagent ära kasutada 4 nädala jooksul.

Täielik info toote alalhoidmise ja käsitlemise kohta on ära toodud toote Ohutusesertifikaadis.