Chemsys 501 – Pöördosmoosi seadmete membraanide desinfitseerimine ja konserveerimine

Toote kirjeldus

Chemsys 501 – bisulfiidi (toiduainete klass) baasil valmistatud kontsentreeritud keemiline produkt, mida kasutatakse pöördosmoosi seadmete (PÖS) membraanide desinfitseerimiseks ning nende steriliseerimiseks, samuti membraanidele aktiivse kloori negatiivse mõju neutraliseerimiseks.

Kasutusala

PÖS-de ekspluateerimise käigus kujunevad mikroorganismide kasvu ja nende paljunemise jaoks küllaltki soodsad tingimused, kuna siin on bakterite jaoks olemas bakterite filtreerimine, toitev keskkond anorgaaniliste soolade näol, orgaanilised lisandid ja muud bioloogilised kooslused. Membraanide struktuur ise on veeorganismidele toitekeskkonnaks. PÖS-de ekspluateerimisel mikrobioloogilised kasvud takistavad filtreerimist, suurendavad survelangu ning vähendavad seadmede tootlikkust ja demineraliseeritud vee kvaliteeti. Lisaks sellele seiskumine võib kutsuda esile membraanide struktuuride kahjustuse.

Chemsys 501 on produkt, mida kasutatakse membraanide pindade puhastamiseks bioloogilisest saastast seadmete ekspluatatsiooni perioodil, samuti konservandina PÖS-de transportimisel ja seisaku ajal.

Chemsys 501 desinfitseerib ning steriliseerib polüamiidsete- ja atsetaattselluloosist membraanide pinnad, takistab membraane mikroorganismide poolt põhjustatavat biokeemilist lagundamistoimet, kõrvaldab filtraadi ebameeldiva lõhna ja maitse ning vähendab membraanide teenindamise kulusid.
Chemsys 501 võib kasutada eeltöötluse ainena vaba kloori neutraliseerimiseks.

Toote eelised

 • On kasutatav kõikide membraanide tüübi jaoks;

 • On lubatud kasutada PÖS-de jaoks, millised toodavad joogivett;

 • Püsiv ning efektiivne desinfektant, on lihtsalt kasutamisel;

 • Neutraliseerib vaba kloori;

 • arandab filtraadi organoleptilisi omadusi.

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: Värvitu vedelik

 • Aktiivained: Bisulfit

 • Tihedus (20 C juures): 1,25 ± 0,05 g/cm3
 • pH (20 o C juures): 4,0 ± 0,5

 • Külmumise punkt: -2 C

 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused kasutamiseks

Chemsys 501 on kontsentreeritud produkt, mida on tarvis lahjendada demineraliseeritud veega sõltuvalt kasutamise eesmärgist.
Desinfitseerimiseks ja puhastamiseks bioloogilistest kooslustes kasutatatakse toote Chemsys 501 filtraadipõhist veelahust vahekorras 1 : 60. Taolist läbipesu on soovitav viia läbi üks kord kahe-kolme kuu jooksul või seadme tootlikkuse näitajate langemisel enam kui 10%, või filtraadi bioloogilise saastumise ilmnemise korral.

Läbipesu toimetatakse spetsiaalse mahuti- (klaaskiud, polüpropüleen), tsirkulatsiooni pumba- ja sulgemise armatuuri abil. Soovitatakse membraani lahuses hoidmist 20…30 min jooksul järgneva lahuse tsirkuleerimisega 1…2 tunni kestel temperatuuril kuni 40 ° C. Membraanide desinfitseerimise kestus sõltub nende saastumise astmest.

Seadme transportimise korral või seiskumisel kauemaks kui 24 tundi membraanide pinnad peab töötlema konserveerimise menetlusega. Selleks kasutatakse Chemsys 501 veelahust vahekorras 1 : 30. Juhul kui transportimist toimetatakse miinustemperatuuridel konserveerimiseks kasutatakse toote Chemsys 502 veelahust.
Vaba kloori neutraliseerimiseks produkti Chemsys 501 pidevalt doseeritakse seadme sisendile doosi suurusega 3 gr/m3 (sulfitide jääk peab olema 5-10 mg/l kohta).

Toote pakendamine ja käsitlemine

Chemsys 501 pakendatakse plastmassist kanistritesse mahtuvusega 20 ltr (25 kg), 60 ltr (74 kg), 200 ltr (245 kg).

Chemsys 501 säilitatatakse tavalistes korraliku ventilatsiooniga laotingimustes õhutemperatuuril 0-30 C ja niiskusel 30 – 90%.

Chemsys 501 säilitab enda omadused hermeetiliselt suletud pakendis minimaalselt kahe aasta kestel. Pärast pakendi avamist toodet peab saama ära kasutada 4 nädala jooksul.

Üksikasjalik informatsioon toote säilitamise ja tema käsitlemise kohta on äratoodud Toote Ohutuse Sertifikaadis.