Chemsys 215 T/G – Vesijahutustsükli töötlemine, mikrobiotsüüd-oksüdant

Toote kirjeldus

Chemsys 215 T/G– briketeeritud bromiinide alusel toodetud mikrobiotsüüd. Leiab kasutamist bakterite-, seente-, vesikasvude- ning molluskite kasvu kontrolliks soojusvahetite, kondensaatorite ja gradiiride soojusvahetite tööpindadel. Need bioloogilised moodustised tekitavad tööpindade kinnikasvamist ja tööstuslike jahutussüsteemide töö efektiivsuse vähenemist.

Kasutusala

Chemsys 215 T/G toote aluseks on bromiinide stabiliseeritud vormid. Need briketid ei tekita tolmu, omavad väikest lendlevust, kuna toote koosseisus on spetsiaalsed stabilisaatorid. Chemsys 215 T/G võib alalhoida pikema ajaperioodi kestel ilma et toote bioloogiline aktiivsus väheneks.
Võrreldes kloreerimise standartsete programmidega, kus pH-väärtus piirneb 7-ga, Chemsys 215 T/G säilitab oma efektiivsuse pH-väärtuste 8 – 9 korral. See on seletatav sellega, et produkti lahustumisel bromiinhape HOBr on enam püsiv dissotsieerumise suhtes, kui seda on kloriinhape HOCl. Suurima biotsüüdaktiivsusega on just mittedissotsieerunud molekulid.

Ringlusvee pH Mittedissotsierunud HOBr happe % Chemsys 215 T/G doosist Mittedissotsieerunud HOCl % hüpokloriidi doosist
7 99% 75%
7,5 93% 48%
8,0 91% 22%
8,5 70% 10%

Chemsys 215 T/G ei vaja lisa kloreerimst ning teiste oksüdantide sisseviimist.
Chemsys 215 T/G võib olla kasutuses kui alternatiiv enam kallihinnalisemale biotsüüdprogrammile, milline kasutab miteoksüdeerivivaid biotsüüde.

Toote eelised

 • efektiivne väikeste kontsentratsioonide korral

 • omab kiiret orgaanilise substraadi lagundamise ja oksüdeerimise omadusi

 • enam efektiivne pH kõrgemate väärtuste korral

 • on väiksema korrosiooniaktiivsusega võrreldes HOCl

 • ei oma spetsiifilist lõhna ega tekita allergiat

 • madal toksilisus ümbritseva kekkonna suhtes

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: valge värvusega briketid massiga 12 gr

 • Aktiivained: stabiliseeritud bromiinid

 • Tihedus (20 oC juures): 1.6

 • pH: > 3.6

 • Lahustuvus 0,54 gr/100ml 25 oC juures

Soovitused doseerimiseks

Chemsys 215 T/G tarnitakse brikettide kujul. Ühekordne šokidoosi kalkuleeritakse üldisele veekogusele süsteemis ning moodustab 0,4 – 0,5 gr/m3 kohta. Toote kasutamise aluseks on bromiinhappe süntees produkti lahustamise käigus. Selleks briketid asetatakse mahutisse, milline on seotud jahutussüsteemiga baipassliini abil. Süsteemi vee sisselaskmise korral sinna satub teatud kogus aktiivainet. Toodet sisestatakse perioodiliselt, tavaliselt 1 kord ööpäevas, või iga teine päev, hoides aktiivbroomi kontsentratsiooni tasemel o,1 – 0,3 mg/ltrBr2. Chemsys 215 T/G ei soovitata enne doseerimist segada kokku teiste jahutussüsteemide veetöötlemiseks kasutavate produktidega. Toote on hästi koostoimiv korrosiooni ja ladestuste inhibiitoritega, millised on inertsed oksüdantide toime suhtes.

Taarapakend ja käsitlemine

Chemsys 215 T/G pakendatakse hermeetilistesse plastikämbritesse massiga 10 ja 20 kg.

Toodet säilitatakse kuivas, jahedas hästi ventileeritavas ruumis eemal soojusallikatest ja süttivatest materjalidest; ei ole lubatud otseste päikesekiirete all hoidmine.Doseerimisseadmestik peab olema valmistatud roostevaba terasest või plastikmaterjalidest.

Chemsys 215 T/G säilitab enda omadused suletud pakendis minimaalselt kahe aasta kestel.

Üksikasjalikum info toote alalhoidmise- ning tema käsitlemise kohta on äratoodud Toote Ohutuse sertifikaadis.