Chemsys 411 – Leeliskontsentraat tugevdatud deemulgeerimise toimega

Kemikaali otstarve

Chemsys 411 on leeliseline läbipesukontsentraat õli- ja naftaproduktide-, samuti teiste saasteainete eemaldamiseks erinevatelt pindadelt. Produkti kasutatakse soojusvahetite, kompressorite, turboagregaatide ning teiste süsteemide läbipesemiseks, pindade passiveerimiseks.

Kasutamine

Chemsys 411 eemaldab taimse- ja mineraalse päritoluga rasvasid, passiveerib pinnad. Produkti võib kasutada nii kontsentreeritult, kui ka vees lahustatuna vahekorras 1:2 – 1:5.
Toote koosseisus olevad aktiivained kiirendavad läbipesu kulgu, ning dispergent ei luba ärapestud sadestustel uuesti ladestuda (eriti puuduliku tsirkulatsiooniga kohtadesse). Kompleksi moodustavad ained kaitsevad metallpindasid raua- ning silikaatse päritoluga ladestuste eest. Läbipesu tulemuseks on tiheda oksüüdkile formeerumine kogu torujuhtme pinnal, mis tähendab head passiveerimist ja püsivat stabiilsust korrosiooni suhtes.

Märkused

  • töölahust enne drenaaži väljalaskmist peab töötlema vastavalt antud riigis kehtiva seadusandlusega Neutraliseerida happega pH-väärtuseni 6-7, lahjendada veega). Puhastatud pinnad hoolikalt pesta läbi veega.

  • produkti hägususe suurenemine ei tähenda tema kvaliteedi halvenemist.

  • Chemsys 411 ei kasutata alumiiniumist ja tsingitud pindade puhastamiseks.

  • Chemsys 411 kontsentraat on tule- ning plahvatuskindel, bioloogiliselt lagunduv.

Toote füüsikalised andmed

  • Välimus: helekollane vedelik

  • Aktiivained: fosfaadid, kompleksi moodustaja, dispergent, leelis

  • Tihedus (20°C juures): 12 – 13

  • pH: > 9-10

  • Külmumise punkt: -2°C

  • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Taarapakend ja toote käsitlemine

Chemsys 411 pakendatakse plastmasskanistritesse mahutavusega 60 liitrid (60 kg), 200 liitrit (220 kg) ja 1000 kg konteineritesse.
Chemsys 411 säilitab enda omadused hermeetiliselt suletud pakendis miinimum ühe aasta kestel. Produkti tuleb alalhoida eraldi toiduainetest, vältida tuleb kontakteerumist hapetega. Chemsys 411 on leeliseline kontsentraat, seetõttu tuleb jälgida järgmisi ettevaatusabinõusid: kaitseprillid, kindad, spetsiaalriietus. Nahale või silma sattudes pesta ohtra veega. Vajadusel pöörduda arsti poole.

Üksikasjalikku infot produkti alahoidmise ning tema käsitlemise kohta saab lugeda Toote Sertifikaadis.