Chemsys 552 – Pöördosmoosi seadmete membraanide töötlemine, katlakivi ja setete inhibiitor

Toote kirjeldus

Chemsys 552 on organofosfaatide ja sünteetiliste polümeeride baasil sünteesitud kontsentraat.

Kasutusala

Chemsys 552 on mõeldud Pöördosmoosi seadmesse (PÖS) sisenevas vees kaltsiumikarbonaatide,kaltsiumi sulfaatide, baariumi ja strontsiumi stabiliseerimiseks ja dispergeerimiseks. Kasutatakse kõrge ja keskmise karedusega vee jaoks.

Chemsys 552 kontrollib polüamiidsetel ja atsetaattselluloosist membraanidel katlakivi moodustumise protsessi, kindlustades nende pikaealisuse ning vähendades nende teenindamise kulusid.

Toote eelised

 • On stabiilne laias temperatuuridiapasoonis kuni 80° C

 • Kõrge efektiivsusega korrosiooni ja katlakivi inhibiitor keskmise ja kõrge karedusega (kuni 10 mg-ekv/l) vee puhul

 • Hoiab ära galvaanilise korrosiooni ja punktkorrosiooni teket süsteemides, mille materjalid sisaldavad erinevaid metalle

 • Kindlustab soojusvahetites temperatuuri maksimaalse edasiandmise

 • On ökoloogiliselt puhas produkt

Toote füüsikalised andmed

 • Välimus: Värvitu kuni roosa värvusega vedelik

 • Aktiivained: Organofosfaadid, polümeerid

 • Tihedus (20 oC juures): 1,1 ± 0,05 g/cm3

 • pH (20 oC juures): > 1,0 ± 0,5

 • Külmumise punkt: -2 oC

 • Lahustub vees kõigis proportsioonides

Soovitused doseerimiseks

Sõltuvalt saabuva vee kvaliteedist Chemsys 552 toote doosi soovituslik suurus on 3 – 10 mg/l kohta. Tavaline küllaldane töötlemise doos on 5 mg/l kohta. Produkti võib kasutada koos happega. Chemsys 552 sisestatakse pidevalt PÖS-ile saabuvasse vette kõrgsurve pumba ees. Doseerimise proportsionaalsus on kohustuslik tingimus maksimaalse efekti ning ökonoomsuse saavutamiseks.

Taarapakend ja säilitamine

Chemsys 552 pakendatakse plastmassist kanistritesse mahtuvusega 20 liitrit (22 kg), 60 liitrit (66 kg), 200 liitrit (220 kg).

Chemsys 552 tuleb säilitada tavalistes laoruumides õhutemperatuuril 5-30 oC, normaalse niiskusega ning hea ventilatsiooniga tingimustes.

Chemsys 552 säilitab enda omadused hermeetiliselt suletud pakendis minimaalselt kahe aasta kestel. Peale pakendi avamist toodet peab saama ära kasutada 4 nädala jooksul.

Üksikasjalik informatsioon toote säilitamise ja käitluse kohta on äratoodud Toote Ohutuse Sertifikaadis.