Filtreerimismaterjalid

Vee töötlemise protsessides leiavad kasutamist palju erinevaid tüüpe filtreemise vahendusaineid. Jurby WaterTech kompanii varustab mitmeid erineva iseloomuga tööstusharusid industriaalse ning kommertsliku otstarbega alljärgneva toodanguliigiga.

Meie pakume:

Meie spetsialistid saavad teha Teie objekti töö analüüsi ning valmistada ette kommertspakkumisi.