Vetikad ja mikroorganismid

 • Põhjused

  Jahutussüsteemides eksisteerivad spetsiifilised tingimused (vee keskkond, soojus, valgus ja toitesubstants) on suurepäraseks taimelavaks vetikate ja mikroorganismide kasvuks.

 • Tagajärjed

  Lima uumistab vee vaba voolamist ja vähendab soojusvahetuse funktsionaalsust. Anaerobsed sulfaate konverteerivad bakterid võivad põhjustada metallkonstruktsioonide korrosiooni.

 • Probleemide lahendamine Jurbysoft® toodete kasutamisega

  Mikrobitsüüdid, biodispergendid ja nende kombinatsioonid sarnasel alusel on kasutuses bakterite ja vetikate formeerumisega võitlemiseks. JurbySoft® biotsüüdid on ärajaotatavad kahte suurde gruppi:
  – oksüdeerivad (hüpokloriidid, bromiidide halogeensed ühendid);
  – mitteoksüdeerivad (neljandikamiinid, isotiasoliinid, guaniidid, biodispergendid).