Korrosioon

 • Põhjused

  Tingimused, millised soodustavad ringlusvees korrosiooniprotsesse on järgmised:
  – suurenenud vee happelisus või leelisus
  – süsinik dioksüüd
  – hapnik
  – soolade kõrge kontsentratsioon

 • Tagajärjed

  Seadmete kiire vananemise protsess ja nende tõrked töös.

 • Probleemide lahendamine Jurbysoft® toodete kasutamisega

  JurbySoft® reagentide koostises on mitmesugused korrosiooni inhibiitorid. Toimimise printsiip põhineb vee ja metalli vahel galvaanilise potentsiaali suuruse muutusel ning katoodsete ja anoodsete elektrokeemilise korrosioonikeskuste blokeerimisel.