Bioloogiline saastamine

  • Põhjused

    Bioloogiline reostus on mineraalsete (raua oksüüd, tolm, liiv) ja orgaaniliste (vetikad, lima ja surnud bakterid) kihtide akkummuleerumine.

  • Tagajärjed

    Bioloogiline reostus takistab jahutusprotsessi ning viib jahutussüsteemide seadmestiku umbe.

  • Probleemide lahendamine Jurbysoft® toodete kasutamisega

    Orgaanilised polümeersed dispergendid, millistest koosnevad JurbySoft® toodete kompositsioonid, absorbeerivad muda, moodustades lahustunud, disperssed osised.