Vesijahutussüsteemid

Probleemide ennetamine suletud jahutuse süsteemide ekspluatatsioonis (gradiirid, kondensorid, soojusvahetid).

Probleemid:

Meie toodete nomenklatuur nenede vajaduste katteks: JurbySoft®

  • JurbySoft®63 – vedelakujuline mikrobiotsüüd

  • JurbySoft®67 – vedelakujuline mikrobiotsüüd

  • JurbySoft®73 – vedelakujuline mikrobiotsüüd

  • JurbySoft®75 – vedelakujuline koorosioni inhibiitor

  • JurbySoft®83 – katlakivi&korrosiooni inhibiitor

  • JurbySoft®88-5 – katlakivi&korrosiooni inhibiitor

  • JurbySoft®95 – katlakivi&korrosiooni inhibiitor

  • JurbySoft®HC – katlakivi&korrosiooni inhibiitor

  • JurbySoft®RW – tableteeritud oksüdeeriv mikrobiotsüüd

Meie spetsialistid oskavad teostada Teie süsteemi tö analüüsi ning ettevalmistada tehnilis-majanduslikku ettepanekut.