Jahutussüsteemid

JurbySoft® reagendid ennetavad sellised probleemid nagu: katlakivi tekkimine, korrosioon, tihti esinev bioloogiline saastamine retsirkuleeritavates jahutussüsteemides.

Dosaatorjaamad AquaDos® on kasutuses selleks, et kindlustada JurbySoft® reagentide proportsionaalne lisamine, kuna see on väga oluline soolade kontsentratsiooni hoidmiseks nõutaval tasemel.

Doseerimise jaamad võivad enda koosseisus sisaldada läbipuhkeventiile, impulssveemõõtjaid ja korrosiooniastme detekteerimise seadmeid.

Põhimõttelised skeemid

Korrosiooni testimine