Dosaatorpumbad laiale vajaduste skaalale

Doseerimine on täppistöö

ALLDOS pakub laias ulatuses elektrilise ajamiga diafragma dooseerimispumpasid ning hüdraulilisi kolbdiafragma doseerimispumpasid paljudes erinevates versioonides väikeste või suurte ainete koguste täpseks doseerimiseks, pidevateks doseerimise operatsioonideks või süsteemide juhtimise protsessiga inkorporeerimiseks. Pumpade skaala katab igapäevase ekspluatatsiooni nii sensitiivsed kui ka karmid nõudmised.

Primus 205 diafragma dosaatorpump

See innovatiivne mitmekülgne dosaatorpump on näide edukast sünteesist läbiproovitud ALLDOS-doseerimise tehnoloogiast ning kaasaegsest pretsesioonsest kontrolljuhtimisest. Varustatuna uuega, opereerimissõbraliku Etron Profi mikroprotsessor elektroonikaga on nüüd võimalik lahendada doseerimise operatsioonide kompleksi võimalikult sobival viisil.

Isegi standartses versioonis ilma elektroonikata, või ühendatuna Etron F kontrolleriga, allesjääv diapasoon katab mitmesuguste doseerimise ülesannete laia spektri. Eriliselt jõuline, madala pulseerimisega Primus 205 töötab nii leebelt kui ka usaldusväärselt.

Primus 221/226 diafragma dosaatorpump

Diafragma dosaatorpump seeriast Primus 221 ja 226 on varustatud ühefaasiliste mootoritega, ning neid on võimalik ühendada kaasaegsete elektrooniliste juhtimise funktsioonidega.Etron Profi, monteerituna vahetult pumbale või eraldi seinale tagab kõrge funktsionaalsuse ning ühtlase täpse töötamise kõigis tegevusnäitajate klassides kuni 400 l/h.

Lisaks selle meie näeme siin innovatiivset ALLDOS-ajami tehnoloogiat ning progressivset ajami kineetikat pehme-, madala pulsatsiooniga doseerimiseks.

Primus 221 vastupidav plastik korpus tagab nõudeile sobiva kaitse laialdastele mitmekülgsetele nõudmistele vastavalt.

Primus 226-versioon omab tugevat alumiiniumist korpust ning selle omadused on eriliselt kõrge doseerimise funktsionaalsusega. Kõik selle seeria seadmed on valmistatavad nii üksik,-kui ka kahe doseerimissuunaga dubleritud pumpadena.

Komplektne doseerimise pumbajaam standartsete ALLDOS koostisosadega:

1. Dosaatorpump
2. Doseerimisaine (ragendi) reservuaar
3. Imemisliin tagasilöögiklapiga ja filtriga
4. Õhustamise- ja kaitseventiil
5. Imemise pulsatsioonide dempfer
6. Ülevoolu ventiil
7. Pulsatsioonide dempfer
8. Vooluhulga mõõtja
9. Surve reguleerimise klapp
10. Injektsiooniseade

Etro Profi juhtimise elekroonilised ohjurid

Diafragma doseerimispumpade seeria Primus 205, 221 ja 226 või hüdrauliliste kolbpumpade KM 251 ja 252- seeria juhtimispõhimõte on perfektselt ühildatud tulevikku suunatud juhtimise kontseptsioonidega. Paigaldatuna vahetult pumbale või eraldi ühendatuna Etron profi universaalsed elektroonilised juhtimisohjurid  sisaldavad modernset mikroprotsessor tehnoloogiat teenindamissõbraliku, otseselt esitamisega operaatorjuhtimisega.Kõiki juhtimismooduseid saab kiiresti välja valida väheste sisestusandmete abil vastavalt ergonoomilise ühepuute tehnoloogia printsiibile.

Vabalt kõikuvad doseerimise protseduuride monitooringu jaotusalad lubavad inegreerida pumpasid otse tootmise protsessi. Kõikvõimas mikroprotsessortehnoloogia võimaldab kõrge täpsusega kasutada sisemiste löökide sageduslikku juhtimist või/ja juhtida väljundkontaktidel signaali voolu järgi.

Primus 227 diafragma dosaatorpump

See kõrgete funktsionaalsete omadustega diafragma dosaatorpump on projekteeritud kui ühekordne või ka kahekordne pump vedeliku suure koguse jaoks.Temal on jõuline ajami mehanism alumiiniumkorpuses ning kolmefaasiline PTC-mootor. Doseerimise tootlikkus on seadistatav mootori kiiruse reguleerimisega sageduskonvertori abiga, milline on pigaldatud juhtimiskilbi sisse.

Kolb- diafragma dosaatorpump KM 250/280

Need erakordselt jõulised dosaatorpumpade seeriad on iseloomustatavad laia tootlikkuse spektri poolest. Kolm ajamite suurust teevad võimalikuks samuti pumbade versioone nii üksiku- kui ka kahepoolse doseerimise suunaga.

ALLDOS diafragmad

Lisaks universaalse vastupidavusega täielikult tefloonist valmistatud diafragmadele kõikide mudelite seadmed sisaldavad samuiti patenteeritud ALLDOS diafragmade protekteerimise süsteemi AMS ja eriliselt peent tootlikkuse häälestust skaala siirdealadel. On võimalikud samuti mitmed variatsioonid, näiteks elektrilised või pneumaatilised ajamid, mootori sagedusjuhtimine, spetsiaalsed doseerimise ohjurid või kahekordne diafragma süsteem signaaliga diafragma purunemise kohta. Kõrge doseerimise täpsus on parem kui 99% ning täielikult modulaarne disain tähendab seda, et antud seeriad on enam eelistatavamad valikud kompleksse lahenduste puhul ja integreerimisel automaatse juhtimisega protsessi.

Seeria Primus 205 Diafragma dos. pump     Seeria Primus 221 Diafragma dos. pump   Seeria Primus 226 Diafragma dos. pump        Seeria Primus 227 Diafragma dos. pump  
7 võimsuse klassi    12 võimsuse klassi    17 võimsuse klassi    4 jõudluse klassi   
0,2 – 14 l/h   7 – 115 l/h    40 – 720 l/h 1000 – 4000 l/h
Surve kuni 10 bar   Surve kuni 10 bar   Surve kuni 10 bar   Surve kuni 15 bar  
Etron Profi elektronika, Etron F elektronika (kontakt- ja sageduslik juht) Etron Profi elektronika Käsi- või elektriajam, sagedusmuundur või Etroni Profi ohjur Sagedusmuunduriga mootori juhtimine

ALLDOS ühildab enda pakutavates ja ehitatavates doseerimissüsteemides järgnevad komponendid:

 • imemise- ja survetorustik;

 • tühjendamise signaal kaugjuhtimise initsieerimisega;

 • injekteerimisesõlmed;

 • lahuste mahutid;

 • kaitseklapid ja tagasilöögiklapid;

 • pulsseerimise dempferid;

 • vooluhulgamõõturid;

 • mikserid

Lõpuni teostatud installeerimine

Lõplik installeerimine hõlmab kogu ALLDOS-I doseerimise ja mõõtmise know-how. Seadmestik on projekteeritud, väljarendatud, toodetud, koostatud ja rakendatud töösse asjakohaselt sobivas ulatuses. Installeerimise tegevusulatus hõlmab eelkoostatud standartsetest jaamadest kuni “võtmed kätte”projektideni ja kõike nende vahel.

ALLDOS-I võimekust tõendab objektide ulatus üle terve maailma.

Seeria Primus 205

Diafragma Dosaatorpump

Primus 205-seeria diafragma dosaatorpumbad on ainete edasitoimetamise pumbad elektrimootoriga ja täpse mehaanilise diafragma juhtimisega. Seeria koosneb 8-st erinevast võimsuse astmest varieerudes 0,3-st kuni 14 l/h.

Nende pumpade kasutamise ala on peamiselt kaasaegne tehnoloogiline protsess vee käitlemisel, neutraliseerimisel, puhastustehnoloogiates, pindade töötlemisel ning teistes protsessides.

Võttes arvesse konkreetse kasutusala, pumbad võimaldavad usaldusväärseid lahendusi nii lihtsaks, kui ka kompleksseks doseerimiseks.

Pumpade lai sortiment kõigiks eesmärkideks

Primus 205 seeria: pakutav baasmudel on ilma elektroonilise ohjurita käsijuhtimisega samuti kui ka mudelid elektroonilise juhtimisega erinevate doseerimise tehnoloogia juhtimise moodustega kuni multifunktsionaalsete mikroprotsessorjuhtimisega mudeliteni välja. Nagu ka järgnevad majanduslikud lahendused võivad olla välitud arvestades individuaalseid vajadusi ja nõudmisi.

Kõrge doseerimise täpsus

Kõrge ning kestev doseerimise täpsus ±1,5% on garanteeritud doseerimise geomeetriaga, milline omab optimaalse suurusega liikumisruumi, samuti ka sinusoidaalse doseerimise vooluhulga puhul.

Esitluskõvera lineaarsuse deviatsioon moodustab kuni ±4%.

Ohutu ekspluatatsioon ja pikaealisus

Harmooniline ja pulseeriv šokivaba Primus 205 pumpade doseerimine hoiab ära liinide purunemise ja seadme šoki. Sellel eesmärgil antakse eriline pikaajalise vastupidavuse garantii kõrgelt koormatud diafragmale.

Madal müratase

Primus 205 seeria pumpade madala mürataseme ainult kuni 45 dB tõttu see on ideaalne kasutamiseks laborites ja oletehnikas.

Energiasääst kõrge effektiivsuse tasemest

Seeria Primus 205 pumpad originaalse spetsiaalse mootoritega on väga kõrge effektiivsusega. Tarbitav võimsus on ainult 10 kuni 23 W.

Kõrge kaitstuse aste

Primus 205 on suurepärane niisketes tingimustes pesemisjaamades kasutamiseks, kuna omavad IP65 kaitsmise astet.

Kihisevat keskkonda on lihtne käsitseda

Sellise keskkonna kestvaks doseerimiseks on väljaarendatud lihtsa käsitlemisega deaereerimisega doseerimise pead. Vastavalt spetsiaalsele tehnoloogiale lahustunud õhk või gaas doseeritavas keskkonnas surustakse välja bypass-liini kaudu välja. See vedelik, mis eraldub samal ajal, püsib jätkuvalt madalal ning võimaldab kalkuleerida doseerimise tootlikkust. Lihtsus, täpsus, effektiivsus.

Spetsiaalsed ALLDOS teostuse iseärasused.

 • 2-aastane garantii Primus 205 seeriale kaasaarvatud diafragma, (vt. meie tarne-ja müügi peamised tingimused).

 • Keskkonnateadlik kontseptsioon jäätmete kõrvaldamise- ning taaskäsitlemise kohta.

 • Kiire ning bürokraatiavaba teenindus ja ökonoomne installeerimine ning varuosadega komplekteerimine.

Baasmudelist kuni mikroprotsessorelektroonikani

Primus 205 standardversioon.

 • Pumba sisselülitamine tihendatud lülitiga, pumba alumine osa Noryl-materjalist, ülemine osa plastikuga lamineeritud alumiiniumist, juhtimispaneel läbipaistva kaane all.

 • Käitamine sünkroonmootori abil pöördeid vähendava ajamiga, diafragma käigu juhtimine ekstsentrilise vedrusüsteemiga;

 • Doseerimise pea koos kompaktse kahekordse kuulklapiga ja deaereerimise ventiiliga;

 • Pidev doseerimise hulga reguleerimine impulsi reguleerimise nupu abil suhtearvus 1:10 skaalas 0 – 100%.

 • Võimalus monteerida horisontaalsetel ja vertikaalsetel pindadel.

Primus 205 elektroonilise impulsi sagedusliku reguleerimisega ja pulsi signaali juhtimisplokiga Etron F.

 • Löökide pidev sageduslik reguleerimine diapasoonis 0 – 120 lööki minutis (üle 95%: pidev opereerimine, allpool 5%: paigalseis).

 • Impulsi juhtimine väliste kontaktide abil , näiteks veemõõtjalt.

 • Pideva töötamise ajal klahv testimiseks ning deaereerimiseks.

 • Sisend mahuti tühjendamise inditseerimiseks.

 • Kaugjuhtimise sisse/välja lülitamine.

Primus 205 mikroprotsessorohjuriga Etron Profi

Elektrooniline juhtimisplokk on varustatud suure jõudlusega mikroprotsessoriga, miiline võimaldab täpset ning automaatset proportsionaalset doseerimist, samuti löökide sageduse käsitsi juhtimist.

Funktsionaalne seadistamine on lihtne tänu graafilisele displey-menüüle ja neljale funktsionaalsele juhtnupule.

Lisaks sellele pumba suurepärased omadused on operatsioonide  või tekkinud vea optiline inditseerimine LED-tabloole, vea indikatsioon displayl, samuti veateate edastamine.

Mahutit saab vahetada alati õigeks ajaks, kuna kaheastmeline indikatsioon annab sellekohase hoiatuse.

Eriliste ülesannete korral pumpa saab varustada induktiivseks doseerimise kontrolleriga ning opto-elektroonilise diafragma monitooringuga.

Kaasaegsed vahejaamad lubavad teostada doseerimispumpade kaugjuhtimist.

Juhtimine:

 • Seesmine löögi sageduslik juhtimine. Eelreguleerimine 1-st kuni maksimaalsete löökide sageduseni

 • Signaali juhtimine kontaktidega järgmiste funktsioonidega:
  1 sisendkontakt = 1 doseerimise löök
  – 1 sisendkontakt = 1 x n doseerimise lööke (kordaja)
  – 1 sisendkontakt = 1:n doseerimislööke (jagaja)

 • Voolupõhine juhtsignaali juhtimine 0(4)-20 mA sisestussignaaliga

Lisafunktsioonid:

 • Kaheastmeline mahuti tühjendamise indikaator (hoiatus ja tühi-oleku signaal)

 • Kaugjuhtimine: Välja

 • Määrangud: diafragma monitooring (MBS) ja doseerimise kontroller

 • LED opereerimiseks ja viga.

Installatsiooni komplekt:

Primus 205 seeria : imemise liin koos tagasilöögiklapiga ja filtriga, injektorplokiga DN4/R ¼” kuni DN 8/R ½” , 1,5 m deaereerimistoru 4/6, 5m imemis- ja survetoru.