Vahustumine ja vee ülevool

  • Põhjused

    Kõrge leelisus ning mõnede orgaaniliste ühendite olemasolu (vahu stabilisaatorid) on põhjuseks suurenenud katlavee vahustumuseks. See asjaolu toob kaasa veekadusid koos lahustunud sooladega ning hõljumainete väljaviimise koos auruga.

  • Tagajärjed

    Auru saastamine, jääkainete ladestumine aurutraktis ning turbiini labadel, mis võib põhjustada toodangu kvaliteedi langust.

  • Probleemide lahendamine Jurbysoft® toodete kasutamisega

    Nende probleemide lahendamiseks Teie vajate JurbySoft® polüglükoole sisaldavaid tooteid, millised vähendavad katlavee vahustumist ning ennetavad vee saastamist mikroelementidega lahustumise protsessi käigus.