Korrosioon

  • Põhjused

    Deaereerimine mitte alati ei elimineeri korrosioniaktiivseid gaase katla toiteveest.Lahustunud gaasid võivad põhjustada katla küttepindadel nii hapniku- kui ka süsihappekorrosiooni. Katlavee suur leelisus põhjustab metalli leeliselist sööbimist ning pragude teket. Metalli struktuuri ebaühtlus ja katlavee kõrge elektriline juhtivus loob head tingimused katood-tüüpi elektrokeemilise korrosiooni progresseruvaks arenguks.

  • Tagajärjed

    Metallide struktuuri lõhustamine, seadmete tööea vähenemine, nende avariid, tehniliseks teenindamiseks ja remondiks vajalike seisakute sagenemine.

  • Probleemide lahendamine Jurbysoft® toodete kasutamisega

    Lahustunud hapniku eemaldamiseks Teie vajate JurbySoft® reagentides sisalduvat naatriumsulfiiti. Tänu katalüsaatori kõrgele effektiivsusele keemiline reaktsioon kestab ainult sekundi jooksul. Polüfosfaadid ei tõsta vee leelisust ning on katood-elektrokeemilise korrosiooni headeks inhibiitoriteks.