Veest leelisuse kõrvaldamine

Enamikes looduslikes vetes leiduv leelisus on põhjustatud bikarbonaatide olemasolust vees. Reaalses elus nende ioonide grupi olemasolu vees on ebasoovitav. Tööstuslikes protsessides just leeliseline karedus on see, mida kõige vähem näha soovitakse, ning see nõuab spetsiaalseid seadmeid.

Vee käitlemise protsess baseerub nõrgahappelise katioonvaigu kasutamisel, kui kõige effektiivsemal meetodil. Sellisel vaigul on omadus assotsieerida vees sisaldavad katioonid ning asendada need vesiniku ioonidega nii kaua, kuni on saavutatud bikarbonaatidega seotud katioonide tasakaal. Protsessi käigus vabanev CO 2 elimineerub atmosfääri.

Leelisuse vähendamise protsesside kasutusalad:

  • Aurukatlad

  • Õlle tootmine

  • Karastusjookide tootmine

  • Tekstiili kuivatid

  • Jää tootmine

Tööstusliku otstarbega leelisuse vähendamise seadmed:

AquaHard® seeriast DD SIE, DT SIE

Olmelise- ja kommertsiaalse otstarbega leelisuse vähendamise seadmed:

AquaHard® seeriast DDST, DSST