Veepehmendamine

Kaevu ja pinnase veega tulevad kaasa niinimetatud kareduse soolad, millised pärinevad mineralsetest kivimitest. Veekaredust moodustavad kaltsiumi (Ca2+) ja magneesiumi (Mg2+) ioonid.

Kõik veega kontakti satuvad torustikud nii tööstuses, teeninduses, kui ka olmes vajavad kaitset “katlakivi” väljasadestuse eest. Sel eesmärgil toorvee karedus eemaldatakse ioonide vahetamise protsessiga, kus kahjulikud ioonid asendatakse kahjutute naatriumi ioonidega.

Pehmendatud vee kasutusalad:

  • vee- ja aurukatlad

  • küttesüsteemid ja soojusvahetid

  • tekstiili kuivatid

  • jahutussüsteemid

  • karastusjookide tootmine

  • toiduainete tootmine

  • pöördosmoosieelne töötlemine

Tööstuslike seadmete tehnilised andmed:

AquaHard® seeriad D SIE, T SIE
AquaHard® seeriad DST SIE, TST SIE

Olmeliste- ja kommerts-teeninduse otstarbega seadmete tehnilised andmed:

AquaHard® seeriad DST
AquaHard® seeriad DFL
AquaHard® seeriad TFL
AquaHard® seeriad SST
AquaHard® seeriad SFL