Pöördosmoos

Pöördosmoositehnikat (RO) rakendatakseveest lahustunud soolade väljaviimiseks, samuti madala molekulaarmassiga polaarsete ja mittepolaarsete osiste veest eemaldamiseks. Nimetatud tehnoloogiat kasutatakse joogivee tootmise protsessis ja ka heitvee käitluses.

Pöördosmoosi protsessis leiab kasutamist filtreerimine läbi membraani, millega saab eraldada kaks vooluhulka – puhastatud vesi ja konsentreritud soolade lahus.

Pöördosmoosi rakendusalad:

  • Aurukatlad

  • Metallurgiatööstus

  • Klaasi tootmine

  • Ravimitööstus

  • Keemiatööstus

  • Ultra kõrge puhastusastmega ainete tootmine

  • Karastusjookide tootmine

  • Vere dialüüs

  • Vee villimine pudelitesse

Tehnilised andmed selle rakendusala tehnikale:
JurbyFlow® seeriast RO